Завальницька Надія Богданівна

Посада: доцент кафедри фінансового менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032)235-64-50

Електронна пошта: nadiya.zavalnytska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Формування маркетингових планів сучасних підприємств України, маркетингові стратегії; конкурентоспроможність вітчизняної продукції на споживчому ринку; формування комплексу маркетингових комунікацій в підприємницьких структурах.

Особливості організації та функціонування неурядових організацій, їх вплив на розвиток об’єднаних територіальних громад.

Оцінка бізнесу  та формування іміджу бізнес-структур.
Автор понад 177 праць, з яких 60 наукового та більше 100-та навчально-методичного характеру. Зокрема, співавтор навчальних посібників «Основи маркетингу», «Міжнародний маркетинг», «Діловий етикет в міжнародному бізнесі»(з грифом МОНУ), «Фінанси об’єднаних територіальних громад», монографії «Розвиток ринку туристичних послуг в системі економічної безпеки держави», англо-українського словника з бізнесу

Курси

Публікації

 1. Діловий етикет у міжнародному бізнесі : навчальний посібник / [В.В. Снітинський, Н.Б. Завальницька, О.О. Брух]. – Львів : Видавництво «Магнолія 2006», 2009. – 300 с.
 2. Організаційно-еко­номічний механізм підвищення соціально-економічної ефективності функціону­вання  АПК Захід­ного регіону Укра­ї­ни: колективна монографія / [Березівський П.С., Андрушко М.І., Завальницька Н.Б., Гаврилюк І.І]; за заг. ред. П.С. Березівського / Завальницька Н.Б. Стратегічні пріоритети забезпечення конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі в умовах поглиблення євроінтеграції. – Львів: Український бестселер, 2011. – 512с.
 3. Завальницька Н.Б., Гнаткович О.Д. Збалансований розвиток туристичних регіонів: науковий підхід // Збалансований розвиток туристичних регіонів: національний і світовий досвід: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, ЛІЕТ, 25-26 квітня 2013 р.). – Львів : ЛІЕТ, 2013. – С. 17-24.
 4. Розвиток ринку туристичних послуг в системі економічної безпеки держави : колективна монографія / [Бочан І.О., Васильчак С.В., Полянчич Т.М., Завальницька Н.Б., Жидяк О.Р., Стручок Н.М.]; під заг. ред. д.е.н. Бочана І.О. – Львів: Вид-во «Сполом», 2013. – 178 с.
 5. Завальницька Н.Б., Стоколос-Ворончук О.О. Туристичні об’єкти Львівщини для туристів з Польщі // Питання суспільно-економічні, політичні, культурні і релігійні в дослідженнях польських, словацьких і українських із детальним врахуванням Ярослава і його міст-партнерів: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Польща, Вища техніко-економічна школа ім. кс. Броніслава Маркєвіча в Ярославі, 27 червня 2014 р.). – Польща: Вища техніко-економічна школа ім. кс. Броніслава Маркєвіча в Ярославі, 2014. – С. 106-113.
 6. Завальницька Н.Б. Забезпечення конкурентоспроможності продуктів на споживчому ринку // Збірник тез доповідей Звітної наукової конференції ЛНУ ім. І.Франка (Львів, 5-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016.
 7. Завальницька Н.Б. Управління конкурентоспроможністю тур продуктів // Новий погляд на розвиток економіки країни: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25-26 березня 2016 р.). – Херсон : ВД «Гельветика», 2016. – С. 132-135.
 8. Завальницька Н.Б. Формування конкурентоспроможності турпродукту на ринку туристичних послуг // Науково-методичні та прикладні засади ефективного функціонування та розвитку підприємств: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 21-22 квітня 2016р.). – Дніпропетровськ, 2016. – С. 108-111.
 9. Завальницька Н.Б., Гнаткович О.Д. Управління сталим розвитком туризму // Інфраструктура ринку [Електронний науково-практичний журнал]/ – ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», Одеса. -№2. – 2016. – С. 58-63.
 10. Завальницька Н.Б. Напрямки подолання рейдерства у вітчизняному бізнесі // Збірник тез доповідей Звітної наукової конференції ЛНУ ім. І. Франка за 2017 рік (Львів, 2-8 лютого 2018р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018.
 11. Завальницька Н.Б. Маркетингове забезпечення зростання показників результативності продажу // Збірник тез доповідей Звітної наукової конференції ЛНУ ім. І. Франка за 2018 рік (Львів, 1-8 лютого 2019р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019.
 12. Фінанси об’єднаних територіальних громад: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Західна О. Р. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 536 с.

 

 

 

Біографія

ОСВІТА

2016 рік – стажування на кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

2002 рік – отримала вчене звання доцента кафедри зовнішньоекономічних відносин і маркетингу Львівського національного аграрного університету

2007 рік – захистила кандидатську дисертацію “Особливості  та перспективи реформування аграрного виробництва в приміській зоні міста Львова”(спеціальність 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК)

1989-1994 роки – навчалася у Львівському національному аграрному університеті (закінчила з відзнакою за спеціальністю “Економіка і управління в галузях агропромислового комплексу” з присвоєнням кваліфікації спеціаліста економіста-організатора сільськогосподарського виробництва)

1980-1989 роки – навчалася у Дублянській СЗШ (закінчила з медаллю)

 

РОБОТА

 

2017 р. і до сьогодні – доцент кафедри фінансового менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. І. Франка.

2015-2017 роки – доцент кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. І. Франка.

2013-2015 роки – начальник відділу інформаційно-організаційного забезпечення Львівської державної фінансової академії

2011-2013 роки – проректор з наукової роботи і туризму Львівського інституту економіки і туризму

2007-2011 роки – завідувач відділу аспірантури та докторантури Львівського національного аграрного університету

2002-2007 роки – доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Львівського національного аграрного університету, заступник завідувача кафедри з організаційно-навчальної роботи

2000-2002 роки – виконуючий обов‘язки доцента кафедри зовнішньоекономічних відносин та маркетингу Львівського національного аграрного університету

1999-2000 роки – старший викладач кафедри зовнішньоекономічних відносин та маркетингу Львівського національного аграрного університету

1997-1999 роки – асистент кафедри зовнішньоекономічних відносин та маркетингу Львівського національного аграрного університету

1996-1997 роки – старший науковий співробітник Центру з економічних проблем розвитку села Львівського державного сільськогосподарського інституту

1994-1996 роки – молодший науковий співробітник Центру з економічних проблем розвитку села Львівського державного сільськогосподарського інституту

Розклад