Nadiia Zavalnytska

Position: Associate Professor, Department of Financial Management

Scientific degree: Candidate of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032)235-64-50

Email: nadiya.zavalnytska@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Facebook profile: www.facebook.com

Research interests

Formation of marketing plans of modern enterprises of Ukraine, marketing strategies; competitiveness of domestic products in the consumer market; formation of a complex of marketing communications in business structures. Peculiarities of organization and functioning of non-governmental organizations, their influence on the development of united territorial communities. Valuation of business and formation of image of business structures.

Courses

Publications

 1. Діловий етикет у міжнародному бізнесі : навчальний посібник / [В.В. Снітинський, Н.Б. Завальницька, О.О. Брух]. – Львів : Видавництво «Магнолія 2006», 2009. – 300 с.
 2. Організаційно-еко­номічний механізм підвищення соціально-економічної ефективності функціону­вання  АПК Захід­ного регіону Укра­ї­ни: колективна монографія / [Березівський П.С., Андрушко М.І., Завальницька Н.Б., Гаврилюк І.І]; за заг. ред. П.С. Березівського / Завальницька Н.Б. Стратегічні пріоритети забезпечення конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі в умовах поглиблення євроінтеграції. – Львів: Український бестселер, 2011. – 512с.
 3. Завальницька Н.Б., Гнаткович О.Д. Збалансований розвиток туристичних регіонів: науковий підхід // Збалансований розвиток туристичних регіонів: національний і світовий досвід: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, ЛІЕТ, 25-26 квітня 2013 р.). – Львів : ЛІЕТ, 2013. – С. 17-24.
 4. Розвиток ринку туристичних послуг в системі економічної безпеки держави : колективна монографія / [Бочан І.О., Васильчак С.В., Полянчич Т.М., Завальницька Н.Б., Жидяк О.Р., Стручок Н.М.]; під заг. ред. д.е.н. Бочана І.О. – Львів: Вид-во «Сполом», 2013. – 178 с.
 5. Завальницька Н.Б., Стоколос-Ворончук О.О. Туристичні об’єкти Львівщини для туристів з Польщі // Питання суспільно-економічні, політичні, культурні і релігійні в дослідженнях польських, словацьких і українських із детальним врахуванням Ярослава і його міст-партнерів: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Польща, Вища техніко-економічна школа ім. кс. Броніслава Маркєвіча в Ярославі, 27 червня 2014 р.). – Польща: Вища техніко-економічна школа ім. кс. Броніслава Маркєвіча в Ярославі, 2014. – С. 106-113.
 6. Завальницька Н.Б. Забезпечення конкурентоспроможності продуктів на споживчому ринку // Збірник тез доповідей Звітної наукової конференції ЛНУ ім. І.Франка (Львів, 5-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016.
 7. Завальницька Н.Б. Управління конкурентоспроможністю тур продуктів // Новий погляд на розвиток економіки країни: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25-26 березня 2016 р.). – Херсон : ВД «Гельветика», 2016. – С. 132-135.
 8. Завальницька Н.Б. Формування конкурентоспроможності турпродукту на ринку туристичних послуг // Науково-методичні та прикладні засади ефективного функціонування та розвитку підприємств: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 21-22 квітня 2016р.). – Дніпропетровськ, 2016. – С. 108-111.
 9. Завальницька Н.Б., Гнаткович О.Д. Управління сталим розвитком туризму // Інфраструктура ринку [Електронний науково-практичний журнал]/ – ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», Одеса. -№2. – 2016. – С. 58-63.
 10. Завальницька Н.Б. Напрямки подолання рейдерства у вітчизняному бізнесі // Збірник тез доповідей Звітної наукової конференції ЛНУ ім. І. Франка за 2017 рік (Львів, 2-8 лютого 2018р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018.
 11. Завальницька Н.Б. Маркетингове забезпечення зростання показників результативності продажу // Збірник тез доповідей Звітної наукової конференції ЛНУ ім. І. Франка за 2018 рік (Львів, 1-8 лютого 2019р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019.
 12. Фінанси об’єднаних територіальних громад: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Західна О. Р. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 536 с.

Biography

EDUCATION

2016 – internship at the Department of Management of Foreign Economic Activity at the Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S.Z. Gzycki

2002 – received the academic title of associate professor of the Department of Foreign Economic Relations and Marketing of Lviv National Agrarian University

2007 – defended her dissertation “Features and prospects of reforming agricultural production in the suburban area of ​​Lviv” (specialty 08.07.02 – Economics of Agriculture and Agriculture)

1989-1994 – studied at the Lviv National Agrarian University (graduated with honors in “Economics and Management in the fields of agro-industrial complex” with the qualification of specialist economist-organizer of agricultural production)

1980-1989 – studied at the Dublin Secondary School (graduated with a medal)

WORK

2017 and to this day – Associate Professor of Financial Management, Faculty of Financial Management and Business, Lviv National University. I. Franko.

2015-2017 – Associate Professor of Economics and Management, Faculty of Finance and Business Management, Lviv National University. I. Franko.

2013-2015 – Head of the Department of Information and Organizational Support of the Lviv State Financial Academy

2011-2013 – Vice-Rector for Research and Tourism of the Lviv Institute of Economics and Tourism

2007-2011 – Head of the Department of Postgraduate and Doctoral Studies of Lviv National Agrarian University

2002-2007 – Associate Professor of International Economics and Management of Foreign Economic Activity, Lviv National Agrarian University, Deputy Head of the Department of Organizational and Educational Work

2000-2002 – Acting Associate Professor, Department of Foreign Economic Relations and Marketing, Lviv National Agrarian University

1999-2000 – Senior Lecturer, Department of Foreign Economic Relations and Marketing, Lviv National Agrarian University

1997-1999 – Assistant of the Department of Foreign Economic Relations and Marketing, Lviv National Agrarian University

1996-1997 – Senior Research Fellow, Center for Economic Problems of Rural Development, Lviv State Agricultural Institute

1994-1996 – junior researcher at the Center for Economic Problems of Rural Development of the Lviv State Agricultural Institute

Schedule

Page with teachers schedule not found!