Комунікації в управлінні фінансами та бізнесі

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Дубик В. Я.УФО-21с
432доцент ТАТАРИН Н. Б.УФФ-21с, УФФ-22с, УФФ-23с
532доцент Завальницька Н. Б.УФЕ-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416УФО-21сдоцент Дубик В. Я.
416УФФ-21сдоцент ТАТАРИН Н. Б.
416УФФ-22сдоцент ТАТАРИН Н. Б.
416УФФ-23сдоцент ТАТАРИН Н. Б.
516УФЕ-31сдоцент Завальницька Н. Б.

Опис курсу

Предметом дисципліни “Комунікації в управлінні фінансами та бізнесі” є сукупність форм та методів комунікативного менеджменту, а також вивчення можливостей застосування комунікативного менеджменту у сфері фінансів та комерційної діяльності. Мета дисципліни “Комунікації в управлінні фінансами та бізнесі” – освоєння та закріплення студентами знань, пов’язаних із комунікативним менеджментом; формування системи знань і практичних навичок ефективної комунікації та комунікативних технологій в умовах управління фінансами та у бізнесі. Завдання дисципліни “Комунікації в управлінні фінансами та бізнесі” полягають в усвідомленні сутності основних понять і категорій комунікативного менеджменту, загальних елементів процесу комунікацій; отриманні фундаментальних знань щодо змісту та процесів здійснення етапів комунікацій; розвитку і закріпленні навичок використання прийомів, способів та інструментів управління комунікаціями, які виправдали б себе на практиці; створенні методичної бази для вивчення в майбутньому спеціальних управлінських дисциплін, зокрема, управлінських комунікацій.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Комунікації в управлінні фінансами та бізнесі»

Робоча програма з навчальної дисципліни «Комунікації в управлінні фінансами та бізнесі»

Програма навчальної дисципліни «Комунікації в управлінні фінансами та бізнесі», доц. Дубик В.Я.

Робоча програма навчальної дисципліни «Комунікації в управлінні фінансами та бізнесі», доц. Дубик В.Я.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус