Фінансовий маркетинг

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Завальницька Н. Б.УФФ-31с, УФФ-32с
632доцент Завальницька Н. Б.УФФ-33с, УФФ-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616УФФ-31сдоцент Завальницька Н. Б.
УФФ-32сдоцент Завальницька Н. Б.
УФФ-33сдоцент Завальницька Н. Б.
УФФ-34сдоцент Завальницька Н. Б.

Опис курсу

Предметом дисципліни “Фінансовий маркетинг” є сукупність форм та методів маркетингового управління фінансовим ринком, а також вивчення й задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб’єктів ринку.

Мета дисципліни “Фінансовий маркетинг” – формування системи знань у сфері маркетингового забезпечення розвитку ринку фінансових послуг з метою забезпечення сприятливих умов розвитку фінансових установ та організацій та належного і повного задоволення запитів споживачів у фінансових продуктах та послугах.

Завдання дисципліни “Фінансовий маркетинг” полягають в розкритті та засвоєнні знань стосовно сутності та особливостей застосування фінансового маркетингу; вмінні застосувати на практиці основні функції фінансового маркетингу; розумінні ролі та місця маркетингових заходів у сучасному фінансовому бізнес-середовищі та у ринковій економіці загалом; розкритті теоретичних та практичних основних складових комплексу фінансового маркетингу; формуванні у студентів теоретичної та методологічної бази, необхідної для наступного оволодіння практикою використання інструментів фінансового маркетингу.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни “Фінансовий маркетинг”

Робоча програма навчальної дисципліни “Фінансовий маркетинг”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус