Участь кафедри фінансового менеджменту у профорієнтаційному тижні «UniWeek» 3.0

29.04.2024 | 20:59

Впродовж 22-26 квітня 2024 р. за ініціативи Студентського уряду Львівського національного університету ім. Івана Франка завдяки підтримці фундації ЗМІН у співпраці з Українською Студентською Лігою та Управлінням освіти ЛМР відбувся профорієнтаційний тиждень «UniWeek»3.0. Кафедра фінансового менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу в межах профорієнтаційної роботи активно долучилася до реалізації проєкту.

Старшокласники Львівщини мали можливість відвідати пари з навчальних дисциплін, які викладаються на освітніх програмах «Фінансовий менеджмент» та «Фінанси, митна та податкова справа» в межах спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

Зокрема, 23 квітня учасники проєкту відвідали семінарські заняття: на тему «Бюджетний дефіцит» з дисципліни «Фінанси» (викладач – д.е.н., професор кафедри фінансового менеджменту Шушкова Ю. В.) та по темах «Державний бюджет, доходи та видатки» і «Бюджетний дефіцит» з дисципліни «Фінанси» (викладач – к.е.н., доцент кафедри фінансового менеджменту Татарин Н. Б.), де ознайомились з суттю та особливостями дефіциту державного бюджету, його видами, об’єктивними та суб’єктивними причинами, які його викликають.

В цей же день старшокласники завітали на семінарське заняття на тему «Структура сімейного бюджету. Надходження» з дисципліни «Основи ведення власного та сімейного бюджету» (викладач – к.е.н., доцент кафедри фінансового менеджменту Західна О. Р.), де ознайомилися  з поняттям і видами доходів сім’ї, базовими термінами, які при цьому використовуються, розширили уявлення щодо місця домашнього господарства в сучасній економіці, одержали практичні навички щодо прогнозування доходів сім’ї та раціонального ведення господарства, ощадливості. Також кожен із слухачів зміг усвідомити свою роль у формуванні сімейного бюджету.

Також 23 квітня учасники проєкту відвідали лекційне заняття на тему «Міжнародні фінансові корпорації» з дисципліни «Міжнародні фінансові організації» (викладач – к.е.н., доцент кафедри фінансового менеджменту Круглякова В. В.), де мали змогу дізнатись про особливості діяльності Міжнародної фінансової корпорації, про кредитні продукти МФК та розглянули напрями співпраці України з даною організацією.

24 квітня старшокласники завітали на семінарське заняття з дисципліни «Міжнародні фінанси» (викладач – к.е.н., доцент кафедри фінансового менеджменту Голинський Ю. О.) на якому студенти презентували напрацювання з тем, які вони досліджували більш глибоко. Зокрема, студенти розглядали теми розвитку міжнародного ринку цінних паперів, ролі транснаціональних корпорацій в системі сучасного міжнародного інвестування, сутності офшорних центрів в системі міжнародного оподаткування. Особливу увагу викликала тема шляхів подолання фінансових криз.

В цей ж день учні відвідали семінарське заняття на тему «Інвестиційні ресурси підприємства» з дисципліни «Економіка підприємства» (викладач – к.е.н., доцент кафедри фінансового менеджменту Ясіновська І. Ф.) під час якого розглядали поняття та класифікацію інвестицій, особливості та ризики інвестиційної діяльності, визначення необхідного обсягу і джерел фінансування інвестицій, дискутували про переваги та ризики реального та фінансового інвестування та обговорювали підходи оцінки ефективності інвестування, вибору одного з альтернативних інвестиційних проєктів.

25 квітня старшокласники відвідали лекційне заняття на тему «Страхування майна» з дисципліни «Страхування» (викладач – к.е.н., доцент кафедри фінансового менеджменту Попович Д. В.), де мали можливість отримати знання з видів майнового страхування та особливостей функціонування страхування майна в умовах дії воєнного стану.

Також 25 квітня учасники проєкту мали змогу прослухати лекційне заняття на тему «Фінансове забезпечення відтворення основних фондів» з дисципліни «Фінанси підприємств» (викладач – к.е.н., доцент кафедри фінансового менеджменту Смолінська С. Д.), в межах якого дізнались про сутність та склад основних засобів, амортизацію основних засобів та способи її розрахунку та показники, що характеризують ефективність використання основних засобів.

Під час реалізації проєкту учні мали змогу сповна відчути атмосферу навчального процесу, зануритись у студентське життя, отримати нові знання та підготуватися до нового етапу освітнього шляху у сфері фінансів. На завершення учасники отримали іменні сертифікати про успішне завершення проєкту.