Податкова система

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит
74Іспит
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент СИЧ О. А.УФФ-31с, УФФ-32с
648доцент Назаркевич І. Б.УФФ-33с, УФФ-34с
732доцент СИЧ О. А.УФФ-41с, УФФ-42с, УФФ-43с
732доцент Назаркевич І. Б.УФП-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632УФФ-31сдоцент СИЧ О. А.
УФФ-32сдоцент СИЧ О. А.
632УФФ-33сдоцент Назаркевич І. Б.
УФФ-34сдоцент Назаркевич І. Б.
732УФФ-41сдоцент СИЧ О. А.
УФФ-42сдоцент СИЧ О. А.
УФФ-43сдоцент СИЧ О. А.
732УФП-41сдоцент Назаркевич І. Б.

Опис курсу

Коротка анотація навчальної дисципліни:

В умовах перебудови економіки України, створення нових соціальних та економічних відносин у суспільстві, розбудови нашої держави як незалежної та самостійної, важлива роль відводиться податковій системі. Одним з першочергових завдань ринкової реформи в Україні є створення ефективної податкової системи, яка б забезпечувала розвиток народногосподарського комплексу країни, відповідним чином регулювала б економічні відносини.

Податкова система повинна успішно вирішувати фіскально-розподільче завдання. Шляхом оптимального розподілу доходів суб’єктів господарювання та громадян забезпечується дохідна частина бюджету, достатня для фінансування соціальних процесів та розвитку в цілому України та регіонів, зокрема.

Вивчення основних тем дисципліни “Податкова система” дозволить студентам зрозуміти сутність та призначення податкової системи, принципи її організації, а також сформувати практичні навички та вміння щодо справляння податків, зборів та обов’язкових платежів.

 

Мета та основні завдання навчальної дисципліни:

Метою вивчення дисципліни є формування базових знань сутності податкової системи та податкової політики держави, її впливу на суспільство та набуття навичок практичного застосування отриманих знань студентами в сфері оподаткування у майбутній професії.

Основні завдання дисципліни “Податкова система” – вивчити етапи становлення і розвитку, основ побудови податкової системи, принципів та напрямків податкової політики, системи оподаткування, основних елементів податку (збору), методики обчислення і сплати податків та зборів; вміти користуватися податковим законодавством, практичними навичками в обчисленні податків і зборів, творчо і діалектично оцінювати суспільні явища, що проходять в умовах ринкових відносин; свідомо відноситися до своїх функціональних обов’язків.

Компетентності, які набуде студент при вивченні дисципліни:

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати:

– економічну природу податків та зборів, податкову систему України;

– порядок обліку платників податків і зборів, об’єкти оподаткування, методику обчислення і сплати податків і зборів у відповідності з чинним податковим законодавством.

б) уміти:

– визначати платників, об’єкти оподаткування;

– здійснювати обчислення податків і зборів;

– складати податкові декларації, розрахунки та іншу податкову звітність;

– проводити перевірки податкової звітності платників податків.

Рекомендована література

  1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755 – VІ URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/document/100013275-podatkoviy-kodeks-ukrayini-stanom-na-01-07-2019
  2. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495 – VI URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/tag/mitniy-kodeks
  3. Волохова І.С., Дубовик О.Ю., Слатвінська М.О. та ін. Податкова система: Навчальний посібник за ред. І.С. Волохової, О.Ю. Дубовик. Харків: Видавництво “Діса плюс”, 2019. 402 с. Податкова система навчальний посібник
  4. Макурін А.А. Теорія оподаткування: навч. посіб. М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». Дніпро: НТУ «ДП», 2018. 75 с. Теорія оподаткування навч. посібник
  5. Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., Хомутенко В.П. та ін. Податкова система: Навчальний посібник за ред. В.Г. Баранової. Одеса: ВМВ, 2014. 344 с. Податкова система

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Податкова система»

Робоча програма навчальної дисципліни «Податкова система»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус