Фінансова політика України

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент ТАТАРИН Н. Б.УФФ-21с, УФФ-22с, УФФ-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416УФФ-21сдоцент ТАТАРИН Н. Б.
УФФ-22сдоцент ТАТАРИН Н. Б.
УФФ-23сдоцент ТАТАРИН Н. Б.

Опис курсу

Предметом дисципліни «Фінансова політика України» є теоретичні та методичні засади формування і реалізації фінансової політики на рівні держави і на рівні підприємства в Україні.

Метою вивчення дисципліни «Фінансова політика України» є засвоєння теоретичних знань та формування професійних компетентностей щодо формування й реалізації механізму фінансової політики в Україні.

Завдання вивчення дисципліни «Фінансова політика України» полягають у:

  • оволодінні теоретичними та організаційними основами формування та реалізації фінансової політики в Україні;
  • поглибленому вивченні законодавчих актів, що регулюють проведення фінансової політики в Україні та усіх її складових;
  • набуття знань з питань організації та здійснення різних видів фінансової політики в Україні;
  • оволодіння навичками з питань фінансового планування та прогнозування,
  • вивченні порядку застосування інструментів монетарної макропруденційної фіскальної інвестиційної та валютної політики в Україні;
  • формуванні у студентів системного розуміння взаємозв’язків складових фінансової політики на макро та мікрорівні;
  • набутті знань щодо визначення інструментів та підходів формування фінансової політики країни;
  • ознайомлення із фінансовою стратегією та фінансовою тактикою в країні.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Фінансова політика України»

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансова політика України»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус