Фінансовий ринок

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент ТАТАРИН Н. Б.УФФ-31с, УФФ-32с
632доцент ТАТАРИН Н. Б.УФФ-33с, УФФ-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616УФФ-31сдоцент ТАТАРИН Н. Б.
УФФ-32сдоцент ТАТАРИН Н. Б.
УФФ-33сдоцент ТАТАРИН Н. Б.
УФФ-34сдоцент ТАТАРИН Н. Б.

Опис курсу

Опис курсу «ФІНАНСОВИЙ РИНОК»

 

Метою вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» є формування базових знань у галузі фінансового ринку – специфічної сфери грошових відносин, які виникають у процесі руху фінансових фондів між державою, юридичними та фізичними особами за допомогою спеціалізованих фінансових інститутів.

 

Основні завдання

 Завдання вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» полягають у вивчення суті та значенні фінансового ринку у сфері економічних відносин, взаємозв’язків між джерелами формування фінансових ресурсів та їх використання, функціонування фінансових інструментів, суті фінансового посередництва, особливостей обігу різних видів фінансових інструментів, видів форм і методів регулювання фінансового ринку.

Рекомендована література

  1. Близнюк О.П., Іванюта І.М. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / О.П. Близнюк, І.М. Іванюта. – Х.: ХДУХТ, 2017. – 255с.
  2. Еш С. М. Ринок фінансових послуг : Підручник / С. М. Еш. – К. : ЦУЛ, 2015. – 420 С.
  3. Фінансовий ринок: Навч. посібник за заг. ред. Арутюнян С.С. / Арутюнян С.С., Добриніні Л.В. та інші. – К.: Гуляєва В.М., 2018. – 484с.
  4. Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок : навч. посіб. / Л. О. Шкварчук. – К. : Знання, 2013. – 382 с.
  5. Шелудько В. М. Фінансовий ринок : підручник / В. М. Шелудько. – 3-те вид., стер. – К. : Знання, 2015. – 535 с.
  6. Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року. 
  7. Стратегія фінансового сектору України до 2025 року

Матеріали

Програма навчальної дисципліни “Фінансовий ринок”

Робоча програма навчальної дисципліни “Фінансовий ринок”

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус