Публічні фінанси

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Петик Л. О.УФФ-41с, УФФ-42с, УФФ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716УФФ-41сдоцент Петик Л. О.
716УФФ-42сдоцент Петик Л. О.
716УФФ-43здоцент Петик Л. О.

Опис курсу

Опис курсу «Публічні фінанси»

Метою вивчення навчальної дисципліни «Публічні фінанси» є засвоєння теоретичних знань та формування професійних компетентностей щодо використання методів та інструментарію управління публічними фінансами.

Завдання вивчення дисципліни «Публічні фінанси» полягають у:

 • оволодінні теоретичними та організаційними основами публічних фінансів;
 • поглибленому вивченні фінансового законодавства;
 • набутті вмінь роз’яснювати окремі положення фінансового законодавства,
 • вирішенні дискусійних питань;
 • набутті знань з питань контрольної роботи фінансових органів.

Рекомендована література

 1. Грушко В.І., Наконечна О.С., Чумаченко О.Г. Національні фінанси: Підручник. – К. : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2017. – 660 с.
 2. Дєгтяр А. О. Публічні фінанси : навч. посібн. / А. О. Дєгтяр, М. В. Гончаренко, О. С. Лєсная. Х. : С. А. М., 2011. – 512 с.
 3. Длугопольський О. В. Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в епоху глобальних трансформацій: монографія. Тернопіль: Екон. думка: ТНЕУ, 2011. 632 с.
 4. Ковалів І. Р. Проблеми та напрями вдосконалення системи управління державними фінансами / І. Р. Ковалів // Наукові праці НДФІ. – 2017. – Вип. 2. – С. 42-52.
 5. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків : [монографія] / А.А. Нечай. – Чернівці: «Рута», 2004. – 264 с.
 6. Опарін В. М. Публічні фінанси: ґенеза, теоретичні колізії та практична концептуалізація / В. М. Опарін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2017. – № 2. – C. 110-128.
 7. Розпутенко І. В. Публічні фінанси : навч. посіб. до дисципліни “Публічні фінанси” / І. В. Розпутенко. – К. : НАДУ, 2008. – 48 с.
 8. Ткачук І. Г. Державні фінанси : підручник / І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. – 510 с.
 9. Фінанси: Навчальний посібник: експрес курс / [Волохова І. С., Шикіна Н. А., Волкова О. Г. та ін.] за заг. ред. Волохової І. С. Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. – 262 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус