Публічні фінанси

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор ШУШКОВА Ю. В.УФМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416УФМ-21спрофесор ШУШКОВА Ю. В.

Опис курсу

Опис курсу «Публічні фінанси»

Метою вивчення навчальної дисципліни «Публічні фінанси» є засвоєння теоретичних знань та формування професійних компетентностей щодо використання методів та інструментарію управління публічними фінансами.

Завдання вивчення дисципліни «Публічні фінанси» полягають у:

 • оволодінні теоретичними та організаційними основами публічних фінансів;
 • поглибленому вивченні фінансового законодавства;
 • набутті вмінь роз’яснювати окремі положення фінансового законодавства,
 • вирішенні дискусійних питань;
 • набутті знань з питань контрольної роботи фінансових органів.

Рекомендована література

 1. Бюджетна система [Текст] : підручник / В. Г. Дем’янишин, О. П. Кириленко, З. М. Лободіна [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем’янишина, О. П. Кириленко, З. М. Лободіної. Тернопіль : ЗУНУ, 2020. 624 с.
 2. Грушко В.І., Наконечна О.С., Чумаченко О.Г. Національні фінанси: Підручник. К. : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2017. 660 с.
 3. Луніна І. О., Бондарук Т. Г. Публічні фінанси та міжбюджетні відносини: навч. посіб. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2019. 304 с.
 4. Луніна І.О. Публічні фінанси в макроекономічній політиці зростання : монографія. НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2020. 440 с.
 5. Маслій Н. Д., Дем’янчук М. А. Фінанси публічного сектору: українські реалії та світовий досвід : навчальний посібник. Одеса : Астропринт, 2022. 384 с.
 6. Миськів Г. Бюджетна система : теоретичні та практичні аспекти (у схемах і таблицях) : навчальний посібник. Львів : Растр-7, 2020. 272 с.
 7. Музиченко Г.В., Коляда Т.А. Навчальний посібник з дисципліни «Публічні фінанси». Одеса: В-во «Університет Ушинського». 2022. 100 с.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Публічні фінанси»

Робоча програма навчальної дисципліни «Публічні фінанси»

Силабус:

Завантажити силабус