Вступ до фаху

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Круглякова В. В.УФФ-11с, УФФ-12с, УФФ-13с
132Круглякова В. В.УФФ-14с, УФФ-15с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116УФФ-11сКруглякова В. В.
116УФФ-12сКруглякова В. В.
116УФФ-13сКруглякова В. В.
116УФФ-14сКруглякова В. В.
116УФФ-15сКруглякова В. В.

Опис курсу

Опис курсу «Вступ до фаху»

«Вступ до фаху» є нормативною дисципліною спеціалізації «Фінанси, митна та податкова справа» і складена відповідно до освітньої програми підготовки студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Мета вивчення дисципліни «Вступ до фаху» полягає у формуванні у студентів уявлення про майбутню спеціальність, системи знань з теоретичних та практичних основ управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг.

Завданням дисципліни є вивчення потреб споживача та можливостей їх задоволення на ринку фінансових послуг різними фінансовими інститутами; визначення основних напрямів державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, що виникають на ринку фінансових послуг.

Рекомендована література

  1. Фінанси: Навчальний посібник: експрес курс / [Волохова І. С., Шикіна Н. А., Волкова О. Г. та ін.] за заг. ред. Волохової І. С. Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. – 262 с.
  2. Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?: навчальний посібник / авт. кол.; – Київ, 2019. – 272 с.
  3. Банківська система : навчальний посібник / [Катан Л. І., Демчук Н. І., Бабенко-Левада В. Г., Журавльова Т. О.] за ред. Мазур І. М. – Дніпро: Пороги, 2017. – 444с.
  4. Вступ до фаху «Фінанси, банківська справа та страхування» : навчальний посібник / Л. О. Шкварчук. – Львів : Простір-М, 2019. – 230 с.
  5. Фінанси: вступ до фаху : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. М. Внукова, В. І. Успаленко. – Харків : Бурун і К, 2005. – 352 с.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни “Вступ до фаху”

Робоча програма навчальної дисципліни “Вступ до фаху”

Опорні матеріали лекцій з навчальної дисципліни “Вступ до фаху”

Плани семінарських / практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальної дисципліни “Вступ до фаху”

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента з навчальної дисципліни “Вступ до фаху”

Завдання для самостійної роботи студента з навчальної дисципліни “Вступ до фаху”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус