Основи ведення власного та сімейного бюджету

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент ЗАХІДНА О. Р., ,
416доцент СМОЛІНСЬКА С. Д., ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент СМОЛІНСЬКА С. Д.
доцент СМОЛІНСЬКА С. Д.
доцент СМОЛІНСЬКА С. Д.
416доцент СМОЛІНСЬКА С. Д.
доцент СМОЛІНСЬКА С. Д.
доцент СМОЛІНСЬКА С. Д.

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни: планування доходів сім’ї,  управління власними та сімейними видатками

Основні завдання:

 • розглянути власний та сімейний бюджет: сутність, поняття, види, функції;
 • виділити джерела формування бюджету сім’ї;
 • розглянути основи планування власного та сімейного бюджету;
 • ознайомитися з основними соціально-економічними показниками рівня життя сім’ї, їхньою динамікою і тенденціями;
 • аналіз основних видів податків, що стягуються з членів сім’ї;
 • провести порівняльний аналіз української та зарубіжної системи формування бюджету сім’ї.

Рекомендована література

 1. Про концепцію державної сімейної політики : Постанова Верховної Ради України від 17 вересня 1999 року № 1063-ХIV.
 2. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року № 2947-ІІІ.
 3. Кодекс законів про працю України № 322-VIII від 10.12.1971.
 4. Методика викладання фінансової грамотності: навч.посіб. / Т.О. Кізима, В.В. Письменний, С.Л. Коваль, Н.І. Карпишин та ін.; за ред. д.е.н., професора Кізими Т.О. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2017. 200 с.
 5. Сімейний бюджет: поради та планування.
 6. Складання сімейного бюджету
 7. Фінансова грамотність : навч. посібник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – К., 2013. – 311 с.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус