Фінанси підприємств

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
45Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент СМОЛІНСЬКА С. Д.УФФ-21с, УФФ-22с, УФФ-23с
432доцент СМОЛІНСЬКА С. Д.УФФ-24с, Уфф-25с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
448УФФ-21сдоцент СМОЛІНСЬКА С. Д.
УФФ-22сдоцент СМОЛІНСЬКА С. Д.
УФФ-23сдоцент СМОЛІНСЬКА С. Д.
УФФ-24сдоцент СМОЛІНСЬКА С. Д.
Уфф-25сдоцент СМОЛІНСЬКА С. Д.

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі поточної та інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва.

Мета навчальної дисципліни

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів підприємництва, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності.

Основні завдання

Основними завданнями дисципліни є засвоєння основних принципів залучення, формування та використання фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва; оволодіння навичками самостійного здійснення аналізу формування та використання фінансових ресурсів суб’єкта підприємництва.

Рекомендована література

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV
 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.
 4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-IV
 5. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань : Закон України від 15.05.2003 №755-IV
 6. Аранчій В. І. Фінанси підприємств: навч. посіб. / В. І. Аранчій, В. Д. Чумак, Л. В. Бражник. – Полтава: РВ ПДАА, 2018. – 350 с.
 7. Бедринець М. Д., Довгань Л. П. Фінанси підприємств: навч. посіб. / М. Д. Бедринець, Л. П. Довгань. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 292 с.
 8. Бердар М. М. Фінанси підприємств: навч. посіб. / М. М. Бердар. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
 9. Бойчик І.М Економіка підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. – К.: Кондор -Видавництво, 2016. – 378 с.
 10. Доброва Н. В. Основи бізнесу : навч. посіб. / Н. В. Доброва, М. М. Осипова, М. О. Бондаренко. – Одеса, 2018. – 305 с.
 11. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств: підручник / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 504 с.
 12. Основи бізнесу. Практичний курс (збірник вправ, задач, тестів та ситуаційних завдань) : навч. посіб. / за ред. В. Р. Кучеренка. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 176 с.
 13. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посіб. Г. І. Філіна. – К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. – 424 с.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємств»

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємств»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус