Банківська система

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент БЛАЩУК-ДЕВ’ЯТКІНА Н. З.УФФ-31с, УФФ-32с
648доцент БЛАЩУК-ДЕВ’ЯТКІНА Н. З.УФФ-33с, УФФ-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632УФФ-31сдоцент БЛАЩУК-ДЕВ’ЯТКІНА Н. З.
632УФФ-32сдоцент БЛАЩУК-ДЕВ’ЯТКІНА Н. З.
632УФФ-33сдоцент БЛАЩУК-ДЕВ’ЯТКІНА Н. З.
632УФФ-34сдоцент БЛАЩУК-ДЕВ’ЯТКІНА Н. З.

Опис курсу

Мета – оволодіння студентами професійними знаннями у галузі комерційної діяльності банків, вивчення правил організації банківської справи та функціонування банківської системи в цілому.

Завдання навчальної дисципліни: вивчення поняття, структури, функцій, основних завдань і призначення банківської системи та її елементів; оволодіння методами проведення банківських операцій та надання банківських послуг, аналізу банківської діяльності; набуття вмінь та навичок використання міжнародного досвіду регулювання банківської діяльності та застосування інструментів при забезпеченні фінансової безпеки банків.

Рекомендована література

  1. Про банки і банківську діяльність: Закон України, прийнятий Верховною радою України від 07.12.2000№ 2121-III. URL: http://search.ligazakon.ua
  2. Банківська система : навч.посіб. /О.І.Береславська, М.О.Кужелєв, Л.А. Клюско, О.В.Пернарівський та ін. / за заг. редакцією О.І.Береславської. – Ірпінь, УДФСУ. 2018. – 486 с.
  3. Варцаба В.І., Заславська О.І. Сучасне банківництво: теорія і практика: Навч. посібник. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. – 364 с.
  4. Банківська система /навч.посіб./ (Л.І. Катан, Н.І.Демчук, В.Г. Бабенко-Левада, Т.О. Журавльова); за ред. І.М. Мазур. – Дніпро: Пороги, 2017. – 444 с.
  5. Банківські операції [текст]: навч. посіб./ Н.І. Демчук, О.В. Довгаль, Ю.П. Владика– -Дніпро: Пороги, 2017. – 461 с.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Банківська система»

Робоча програма навчальної дисципліни «Банківська система»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус