Бакалавр_Публічне адміністрування та управління бізнесом

Публічне адміністрування та управління бізнесом

 

Бакалавр_Публічне управління та адміністрування

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма 2021

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Вступ до фаху. Теорія та історія управління32162:1Екзамен

 

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Організація та управління корпоративним сектором32162:1Залік

 

3-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Теорія і практика публічного управління32322:2Екзамен

 

4-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Теорія і практика публічного адміністрування32322:2Екзамен
Комунікації в публічному управлінні та адмініструванні32162:1Екзамен
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ32162:1Залік
Теорія і практика командоутворення32162:1Залік

 

6-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
·         Електронне врядування32482:3Екзамен

·         Публічне управління соціальним розвитком

48323:2Залік