Бакалавр_Публічне адміністрування та управління бізнесом

Публічне адміністрування та управління бізнесом

 

Бакалавр_Публічне управління та адміністрування

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма 2021

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до фаху. Теорія та історія управління 32 16 2:1 Екзамен

 

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Організація та управління корпоративним сектором 32 16 2:1 Залік

 

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Теорія і практика публічного управління 32 32 2:2 Екзамен

 

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Теорія і практика публічного адміністрування 32 32 2:2 Екзамен
Комунікації в публічному управлінні та адмініструванні 32 16 2:1 Екзамен
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ 32 16 2:1 Залік
Теорія і практика командоутворення 32 16 2:1 Залік

 

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
·         Електронне врядування 32 48 2:3 Екзамен

·         Публічне управління соціальним розвитком

48 32 3:2 Залік