Бакалавр_Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма 2019 р.

2019-2020 н.р.

1-й семестр

Навчальна дисципліна Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Основи економічної науки 32 32 2:2 Іспит
Вступ до фаху. Теорія та історія управління 32 16 2:1 Залік

2-й семестр

Навчальна дисципліна Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Макроекономіка 48 32 3:2 Іспит
Економіка у європейській інтеграції 32 32 2:2 Іспит
Організація праці HR-менеджера 32 16 2:1 Залік

3-й семестр

Навчальна дисципліна Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Мікроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Теорія та економіка галузевих ринків 32 16 2:1 Іспит
Теорія і практика публічного управління та адміністрування   2:2  
Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва 32 32 2:2 Іспит
          Іспит
          Іспит

4-й семестр

Навчальна дисципліна Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Статистика 32 32 2:2 Іспит
Теорія і практика публічного управління та адміністрування       3:2 Іспит
Публічна служба і етика 48 32 3:2 Іспит