Бакалавр_Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма

Громадське обговорення програми

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ оновленого Проекту Освітньо-професійної програми 2024 р.
До 26 травня 2024 р. пропозиції та зауваження щодо структури та змісту проекту ОП 2024р. просимо зацікавлених сторін надсилати на електронну адресу гаранта ОП. (nataliya.pak@lnu.edu.ua) або ж заповнити google-форму

Підвищення кваліфікації, стажування НПП кафедри. Звіти щодо якості ОП (опитування здобувачів)

Підвищення кваліфікації та стажування НПП кафедри економіки та публічного управління (табл). Опитування здобувачів (2023)   

Сертифікати здобувачів вищої освіти.  Неформальна освіта.

Сертифікати здобувачів із неформальної освіти (4 курс 2023-2024 н.р.,  сертифікати усіх курсів).

Угоди

 1. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Львівським регіональним (обласним) відділенням асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціації об’єднаних територіальних громад»
 2. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Обласною асоціацією місцевих рад «Ради Львівщини»
 3. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації
 4. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях
 5. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Головним управлінням Пенсійного фонду України у Львівській області
 6. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Громадською радою при управлінні персоналом Львівської міської ради (2021р)
 7. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Громадською радою при управлінні персоналом Львівської міської ради (2024 р)
 8. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Новокалинівською міською радою Самбірського району Львівської області
 9. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Новояворівською міською радою
 10. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Самбірською районною радою Львівської області
 11. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Головним управлінням Національної соціальної сервісної служби у Львівській області
 12. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Давидівською сільською радою Львівського району Львівської області
 13. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Підберізцівською сільською радою Львівського району Львівської області
 14. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Пустомитівською територіальною громадою
 15. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Турківською міською радою Самбірського району Львівської області
 16. МЕМОРАНДУМ про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Солонківською ТГ
 17. МЕМОРАНДУМ про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Державним бюро розслідувань
 18. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Львівським центром зайнятості
 19. Договір про про партнерство і співпрацю з питань спільних наукових досліджень та навчання за програмою академічної мобільності на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти між Львівським національним університетом імені Івана Франка та  “Вищий навчальний заклад “Національна академія управління”
 20. Договір про партнерство та академічну співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова
 21. Договір про партнерство і співпрацю з питань спільних наукових досліджень та навчання за програмою академічної мобільності на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти між Львівським національним університетом імені Івана Франка та
 22. Договір про партнерство та академічну співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
 23. Договір про партнерство і співпрацю з питань спільних наукових досліджень та навчання за програмою академічної мобільності на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
 24. Договір про партнерство та академічну співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу
 25. Договір про партнерство і співпрацю з питань спільних наукових досліджень та навчання за програмою академічної мобільності на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти між Львівським національним університетом імені Івана Франка та та Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу
 26. Договір про партнерство та академічну співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Національним університетом “Чернігівська політехніка”
 27. Договір про партнерство і співпрацю з питань спільних наукових досліджень та навчання за програмою академічної мобільності на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Національним університетом “Чернігівська політехніка”
 28. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та АТ “Концерн Галнафтогаз”
 29. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Приватним акціонерним товариством “Концерн Хлібпром”
 30. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Приватним підприємством “Соломія-Сервіс”
 31. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Товариством з обмеженою відповідальністю “ПІПЛФОРС”
 32. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та ТзОВ ТВК “Львівхолод”
 33. МЕМОРАНДУМ про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та ПАТ “КПМГ Аудит”

І курс

Навчальна дисципліна Лекції Семінарські заняття Лабораторні заняття Форма контролю
І семестр 2023-2024 н.р.
Нормативні навчальні дисципліни
Історія України 32 16 Екзамен
Основи економічної науки 32 32 Екзамен
Вступ до фаху та академічна доброчесність 32 16 Екзамен
Інформаційні та комунікаційні технології 48 48 Екзамен
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 Залік
Soft Skills сучасного управлінця 32 32 Залік
 
ІІ семестр 2023-2024 н.р.
Нормативні навчальні дисципліни
Українська мова (за професійним спрямуванням) 32 32 Залік
Історія української культури 32 16 Екзамен
Іноземна мова 256 Залік
Фізвиховання 64 Залік
Макроекономіка 48 32 Екзамен
Основи менеджменту та адміністрування 32 32 Екзамен
Математика для управлінців 16 32 Екзамен
Сталий розвиток в умовах глобалізації 32 16 Залік
 

ІІ курс

Навчальна дисципліна Лекції Семінарські заняття Лабораторні заняття Форма контролю
І семестр 2024-2025 н.р.
Нормативні навчальні дисципліни
Мікроекономіка 32 32 Екзамен
Міжнародна економіка 32 16 Екзамен
Теорія і практика публічного управління 32 32 Екзамен
Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва 32 32 Екзамен
Курсова робота (Основи менеджменту та адміністрування; Теорія і практика публічного управління) Диференц. залік
Вибіркові навчальні дисципліни
Законотворчий процес і нормотворча діяльність органів публічної влади 32 16 Залік
Управління брендом роботодавця 16 16 Залік
Служба в місцевому самоврядуванні 32 16 Залік
Громадські організації та основи волонтерства 16 16 Залік
Захист прав людини та публічна влада 32 16 Залік
Гендерна політика в публічному управлінні 16 16 Залік
Креативне управління 32 16 Залік
Міжкультурні комунікації та лідерство 16 16 Залік
Організація управлінської діяльності (тренінг-курс) 16 16 Залік
Державна  безпека та національні інтереси 32 16 Залік
Політичний піар 16 16 Залік
ІІ семестр 2024-2025 н.р.
Нормативні навчальні дисципліни
Іноземна мова 256 Екзамен
Публічна статистика 32 32 Екзамен
Теорія і практика публічного адміністрування 32 32 Екзамен
Комунікації в публічному управлінні та адмініструванні 32 16 Екзамен
HR-менеджер: організація праці, кар’єрний розвиток 32 16 Екзамен
Вибіркові навчальні дисципліни
Концепт Європи: єдність та цінності ЄС 32 16 Залік
Сталий розвиток: досвід спільних політик ЄС 32 16 Залік
Економічна політика ЄС через розвиток демократії 32 16 Залік
Публічна політика країн-членів ЄС у соціально-гуманітарній сфері 32 16 Залік
Муніципальне адміністрування 32 16 Залік
Управління соціальною та економічною безпекою регіону 32 16 Залік
Планування розвитку та співпраця територіальних громад 32 16 Залік
Адміністративне право 32 16 Залік
Конфлікти та їх урегулювання в управлінській діяльності (тренінг-курс) 32 16 Залік
Психологія взаємодії та лідерства (тренінг-курс) 32 16 Залік
Психологія управління 32 16 Залік
Технології професійного росту та розвитку персоналу 32 16 Залік
Соціальна відповідальність держави та бізнесу 32 16 Залік
Теорія і практика командоутворення 32 16 Залік
Персональний брендинг та управління діловим іміджем 32 16 Залік
Стратегічне управління персоналом 32 16 Залік

ІІІ курс

Навчальна дисципліна Лекції Семінарські заняття Лабораторні заняття Форма контролю
І семестр 2025-2026н.р.
Нормативні навчальні дисципліни
Філософія 32 16 Екзамен
Теорія і практика прийняття управлінських рішень 32 32 Екзамен
Публічні фінанси та бюджетування 32 32 Екзамен
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 112 Залік
Публічна служба та професійна етика 32 32 Екзамен
Вибіркові навчальні дисципліни
Моніторинг та оцінювання місцевих проєктів 32 16 Залік
Інклюзивний розвиток громади 32 16 Залік
Розумне місто 32 16 Залік
Фінансове забезпечення спроможності територіальних громад 32 16 Залік
Регіональна політика та політика гуртування у ЄС 32 16 Залік
Європейські практики публічного управління 32 16 Залік
Good governance в ЄС в контексті сталого розвитку 32 16 Залік
Інституціональне забезпечення збереження довкілля у ЄС 32 16 Залік
Професійний коучинг, консалтинг 32 16 Залік
Трудове право 32 16 Залік
HR-менеджер як лідер (тренінг-курс) 32 16 Залік
Командоутворення (тренінг-курс) 32 16 Залік
Основи дослідницької діяльності (тренінг-курс) 32 16 Залік
Основи публічного врядування 32 16 Залік
Національна безпека в публічному управлінні 32 16 Залік
ІІ семестр 2025-2026 н.р.
Нормативні навчальні дисципліни
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 112 Екзамен
Електронне врядування та електронна демократія 32 48 Екзамен
Формування та реалізація публічної політики 48 32 Екзамен
Курсова робота з дисциплін  професійної та практичної підготовки Диференц. залік
Виробнича  практика Диференц. залік
Вибіркові навчальні дисципліни
Глобалізація і глобальне управління 48 32 Залік
Національна економіка та антикризове управління 48 32 Залік
Моніторинг та оцінювання публічної політики 48 32 Залік
Право та національна безпека в публічному управлінні 48 32 Залік
Організація роботи кадрової служби. Кадрове діловодство. 48 32 Залік
Performance менеджмент 48 32 Залік
Маніпуляції в публічному управлінні та бізнес-середовищі (тренінг-курс) 48 32 Залік
Оцінка та управління компетенціями 48 32 Залік
Емоційний інтелект та його розвиток 48 32 Залік
Комунікації в публічному управлінні та ділова етика 48 32 Залік
Публічне управління соціальним розвитком 48 32 Залік

 

Навчальна дисципліна Лекції Семінарські заняття Лабораторні заняття Форма контролю
І семестр 2026-2027н.р.
Нормативні навчальні дисципліни
Сервісна держава: публічні та адміністративні послуги 16 16 Залік
Маркетинг у публічному управлінні 32 16 Екзамен
Організаційна поведінка та управління змінами в організації 32 32 Екзамен
Система оцінювання та мотивації персоналу 32 32 Екзамен
Управління HR-проєктами та HR-процесами 32 32 Екзамен
Формування та реалізація кадрової політики 32 16 Екзамен
Вибіркові навчальні дисципліни
Розробка доказової публічної політики (тренінг-курс) 32 16 Залік
Європейські практики врядування 32 16 Залік
Європейські публічні комунікації 32 16 Залік
Державна інформаційна політика 32 16 Залік
Цінності, справедливість і різноманістність в ЄС 32 16 Залік
Соціально-орієнтована ринкова економіка у ЄС 32 16 Залік
Соціальна політика ЄС 32 16 Залік
Забезпечення рівності в ЄС 32 16 Залік
Управління залученістю персоналу 32 16 Залік
Рекрутинг за видами економічної діяльності 32 16 Залік
Соціальне страхування 32 16 Залік
Мобінг, дискримінація та переслідування: ефективні процедури запобігання  (тренінг-курс) 32 16 Залік
Виборчий процес та електоральні технології 32 16 Залік
Формування стратегії бізнесу (тренінг-курс) 32 16 Залік
Обгрунтування та експертиза бізнес-проектів 32 16 Залік
ІІ семестр 2026-2027 н.р.
Нормативні навчальні дисципліни
Управління проєктами та інноваціями 18 18 Залік
Управління професійною кар’єрою та розвиток талантів 36 27 Екзамен
HR-аналітика 36 27 Екзамен
Курсова робота Диференц. залік
Виробнича (переддипломна) практика Диференц. залік
Кваліфікаційна робота Атестація
Атестаційний кваліфікаційний екзамен Атестація
Вибіркові навчальні дисципліни
Групи інтересів та лобізм у публічній політиці 18 18 Залік
Публічні закупівлі 18 18 Залік
Діловодство в державних установах 18 18 Залік
Лідерство та керівництво на публічній службі 18 18 Залік
Світовий досвід управління персоналом 18 18 Залік
Розробка і впровадження HR-рішень 18 18 Залік
Подолання стресів та профілактика професійного вигорання 18 18 Залік
Design Thinking (тренінг-курс) 18 18 Залік
Технологія спілкування в управлінській діяльності (тренінг-курс) 18 18 Залік
Антикорупційна діяльність в корпоративному секторі та державному управлінні 18 18 Залік
Злиття, поглинання і реструктуризація фірми 18 18 Залік
Техніка проведення ділових презентацій (тренінг-курс) 18 18 Залік