Бакалавр_Соціальні та поведінкові науки (Економіка)

Галузь знань: 05  “Соціальні та поведінкові науки”

Спеціальність: 051 “Економіка”

Освітня програма: “Інформаційні технології в бізнесі”

Кваліфікація: Бакалавр з економіки

Рецензії

Навчальні плани

Силабуси навчальних дисциплін

врпрпр
апрапр
апрапр

Сертифікати

врпрпр
апрапр
апрапр;

Угоди

  1. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та та ГС «ОСА Україна» (Odoo Community Association)
  2. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Товариства з обмеженою відповідальністю «Західноукраїнська логістична компанія»
  3. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та ТОВ «ВІЗИТКА.КОМ»
  4. Меморандум про взаємодію і співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ю-КОНТРОЛ»
  5. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації і Львівським обласним інститут післядипломної педагогічної освіти
  6. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та ТОВ «Солпромбуд»
  7. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та ТОВ «Картонно-паперова компанія»
  8. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та ТОВ ВКФ «Берком»
  9. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та ТОВ «Міст Інтернешнл»
  10. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та ПП «Соломія-Сервіс»

 

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до фаху 16 32 1:2 Залік
Інформаційні та комунікаційні технології 48 48 3:3 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгоритмізація та програмування 16 32 1:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Об’єктно-орієнтоване програмування 32 32 2:2
Економіко-математичне моделювання 16 32 1:2 Іспит
Дискретний аналіз 16 24 1:1,5 Залік
Моніторинг інформаційних технологій 16 24 1:1,5 Залік
Дисципліна на вибір 1: Інформаційна мобільність та роботизація бізнес-процесів 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Об’єктно-орієнтоване програмування 32 48 2:3 Іспит
Архітектура ІТ-підприємства 32 16 2:1 Залік
Комп’ютерні мережі 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 2: Інформатизація бізнес-процесів 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Експертні системи 16 32 1:2 Залік
Ризикологія 32 32 2:2 Іспит
Технології Інтернет 16 32 1:2 Іспит
Технології проектування та адміністрування БД і СД 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 3: 3D графіка 16 16 1:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Web-дизайн і Web-програмування 32 48 2:3 Іспит
Дослідження операцій 32 32 2:2 Іспит
Інформаційні системи в управлінні 32 32 2:2 Іспит
Комп’ютерна графіка 32 32 2:2 Залік
Прогнозування соціально-економічних процесів 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 4: Бізнес у соціальних мережах 16 16 1:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Комп`ютерний аналіз фінансових ринків 32 32 2:2 Залік
Моделювання економіки 32 32 2:2 Іспит
Теорія випадкових процесів 16 32 1:2 Залік
Управління проектами інформатизації 32 16 2:1 Залік
Інформаційні системи в управлінні 32 32 2:2 Іспит
Дослідження операцій 32 16 2:1 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Моделі економічної динаміки 18 27 2:3 Залік
Захист інформації в інформаційних системах 27 27 3:3 Іспит
Моніторинг ІТ-технологій 18 27 2:3 Залік
Системи підтримки прийняття рішень 18 27 2:3 Іспит
Експертні системи 18 27 2:3 Залік