Бакалавр_Соціальні та поведінкові науки

Соціальні та поведінкові науки (Економіка)

Галузь знань: 05  Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Освітня програма 2017 р.

Освітня програма 2018 р.

Освітня програма 2019 р.

Освітня програма 2020 р.

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Вступ до фаху16321:2Залік
Інформаційні та комунікаційні технології48483:3Іспит

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Алгоритмізація та програмування16321:2Залік

3-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Об’єктно-орієнтоване програмування32322:2
Економіко-математичне моделювання16321:2Іспит
Дискретний аналіз16241:1,5Залік
Моніторинг інформаційних технологій16241:1,5Залік
Дисципліна на вибір 1: Інформаційна мобільність та роботизація бізнес-процесів16161:1Залік

4-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Об’єктно-орієнтоване програмування32482:3Іспит
Архітектура ІТ-підприємства32162:1Залік
Комп’ютерні мережі16321:2Залік
Дисципліна на вибір 2: Інформатизація бізнес-процесів16161:1Залік

5-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Експертні системи16321:2Залік
Ризикологія32322:2Іспит
Технології Інтернет16321:2Іспит
Технології проектування та адміністрування БД і СД32322:2Іспит
Дисципліна на вибір 3: 3D графіка16161:1Залік

6-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Web-дизайн і Web-програмування32482:3Іспит
Дослідження операцій32322:2Іспит
Інформаційні системи в управлінні32322:2Іспит
Комп’ютерна графіка32322:2Залік
Прогнозування соціально-економічних процесів32322:2Іспит
Дисципліна на вибір 4: Бізнес у соціальних мережах16161:1Залік

7-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Комп`ютерний аналіз фінансових ринків32322:2Залік
Моделювання економіки32322:2Іспит
Теорія випадкових процесів16321:2Залік
Управління проектами інформатизації32162:1Залік
Інформаційні системи в управлінні32322:2Іспит
Дослідження операцій32162:1Залік

8-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Моделі економічної динаміки18272:3Залік
Захист інформації в інформаційних системах27273:3Іспит
Моніторинг ІТ-технологій18272:3Залік
Системи підтримки прийняття рішень18272:3Іспит
Експертні системи18272:3Залік