Комп`ютерна графіка

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Стадник Ю. А.УФЕ-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632УФЕ-31сСтадник Ю. А., Стадник Ю. А.

Опис курсу

Вміння працювати з електронною графічною інформацією є невід’ємним елементом комп’ютерної грамотності. Для обробки різних типів цифрових графічних даних розроблені та застосовуються комп’ютерні графічні редактори: растрові, векторні, фрактальні, редактори ЗD графіки та інші. Навики роботи в різних типах комп’ютерних графічних програм здобуваються в процесі вивчення дисципліни „Комп’ютерна графіка”.

Предметом дисципліни “Комп’ютерна графіка” є основи організації та обробки графічної інформації, принципи побудови й особливості використання прикладних графічних програм, виконання графічних проектів засобами комп’ютерного програмного забезпечення.

Мета дисципліни — формування в студентів фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок застосування комп’ютерних засобів при виконанні завдань, що включають створення графічних об’єктів різних типів.

Завдання дисципліни: навчити студентів технологій обробки графічної інформації та практичного використання поширених графічних ППП.

Вимоги до знань і умінь
а) знати

 • особливості побудови графічних зображень засобами ПК;
 • кольорові режими, що застосовуються в графічних редакторах;
 • основні принципи формування графічних зображень в різних типах графічних програм;
 • особливості використання графічних форматів для зберігання графічних зображень;

б) уміти

 • працювати в середовищі растрових і векторних графічних редакторів;
 • створювати графічні об’єкти засобами комп’ютерних графічних програм;
 • застосовувати знання з комп’ютерної графіки в практичній діяльності.

Рекомендована література

 1. Пічугін М. Комп’ютерна графіка. Навчальний посібник / М. Пічугін, І. Канкін. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 216с.
 2. Комп’ютерна графіка: навчальний посібник: в 2-х кн. Кн. 1. / Укладачі: Тотосько О. В., Микитишин А. Г., Стухляк П. Д. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. 304 с
 3. Комп’ютерна графіка: конспект лекцій / Укладач: Скиба О.П. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 88 с.
 4. Василюк А., Мельникова Н. Комп’ютерна графіка / А. Василюк, Н. Мельникова. – Л.: Львівська Політехніка, 2016. – 192с.
 5. Антонов В. Комп’ютерне моделювання зображень / В. Антонов, 2017. – 272с.
 6. Веселовська Г.В., Ходакова В.Є.: Компютерна графіка. Навч. пос. – К.: Кондор, 2015. – 584 с.
 7. Айсманн Кетрін. Маски й композиція в Photoshop / К. Айсманн – К.:Вільямс, 2017,-432с.
 8. Паульсон Д. Використання CorelDRAW / Д. Паульсон, Эд и др.. – М.: Киев: Диалектика, 2017. – 544 c.

 

РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

 1. Обробка растрових зображень: Навчально-методичний посібник http://personal.pu.if.ua/depart/olesia.vlasii/resource/file/Vlasii_Dudka_Graph.pdf
 2. Комп’ютерна графіка : конспект лекцій –
 3. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/27541/1/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%86%D0%99%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0.pdf
 4. Тотосько О.В., Микитишин А.Г., Стухляк П.Д. Комп’ютерна графіка : навчальний посібник –
 5. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/22337/1/Komp_graf_knyga_1.pdf.
 6. Навчальний курс “Комп’ютерна графіка” –
 7. https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%22%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%22

Матеріали

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус