Комп`ютерна графіка

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Стадник Ю. А.УФЕ-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632УФЕ-31сСтадник Ю. А., Стадник Ю. А.

Опис курсу

Вміння працювати з електронною графічною інформацією є невід’ємним елементом комп’ютерної грамотності. Для обробки різних типів цифрових графічних даних розроблені та застосовуються комп’ютерні графічні редактори: растрові, векторні, фрактальні, редактори ЗD графіки та інші. Навики роботи в різних типах комп’ютерних графічних програм здобуваються в процесі вивчення дисципліни „Комп’ютерна графіка”.

Предметом дисципліни “Комп’ютерна графіка” є основи організації та обробки графічної інформації, принципи побудови й особливості використання прикладних графічних програм, виконання графічних проектів засобами комп’ютерного програмного забезпечення.

Мета дисципліни — формування в студентів фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок застосування комп’ютерних засобів при виконанні завдань, що включають створення графічних об’єктів різних типів.

Завдання дисципліни: навчити студентів технологій обробки графічної інформації та практичного використання поширених графічних ППП.

Вимоги до знань і умінь
а) знати

 • особливості побудови графічних зображень засобами ПК;
 • кольорові режими, що застосовуються в графічних редакторах;
 • основні принципи формування графічних зображень в різних типах графічних програм;
 • особливості використання графічних форматів для зберігання графічних зображень;

б) уміти

 • працювати в середовищі растрових і векторних графічних редакторів;
 • створювати графічні об’єкти засобами комп’ютерних графічних програм;
 • застосовувати знання з комп’ютерної графіки в практичній діяльності.

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Петров М. Н., Молочков В. П. Компьютерная графика.- СПб.: Питер,2003.- 736с.
 2. Порев В. Компьютерная графика – СПб.: БХВ-Петербург, 2002,-432с.
 3. Комп’ютерна графіка : конспект лекцій / Укладач: Скиба О.П. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 88 с.
 4. Стив Бейн. Согеl Draw, СПб – 2012.- 784с.
 5. Луцкий С., Петров М. РhotoShор: самоучитель, – Питер 2011, –528с.
 6. Бунаков, П. Ю. Станок с ЧПУ. От модели до образца [Текст] / П. Ю. Бунаков, Э. В. Широких. – М. : ДМК Пресс, 2012. – 120 с. – https://aldebaran.ru/author/yu_bunakov_p/kniga_stanok_s_chpu_ot_modeli_do_obrazca/
 7. Тайц А. М., Тайц А. А. Самоучитель Аdobe Рhotoshор. – СПб.: БХВ – Петербург, 2012.- 688с.
 8. Веселовська Г.В., Ходакова В.Є.: Компютерна графіка. Навч. пос. – К.: Кондор, 2015. – 584 с.
 9. Комп’ютерна графіка: навчальний посібник: в 2-х кн. Кн. 1. / Укладачі: Тотосько О. В., Микитишин А. Г., Стухляк П. Д. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. 304 с
 10. http://personal.pu.if.ua/depart/olesia.vlasii/resource/file/Vlasii_Dudka_ Graph.pdf
 11. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/27541/1 /%D0%9A%D0%9E%D0%9 D%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%86%D0%99%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0.pdf
 12. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/22337/1/Komp_graf_knyga_1.pdf.
 13. https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%22%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%22

Матеріали

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус