Комп`ютерний аналіз фінансових ринків

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716професор Шевчук І. Б.УФЕ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732УФЕ-41спрофесор Шевчук І. Б., професор Шевчук І. Б.

Опис курсу

Предметом дисципліни “Комп’ютерний аналіз фінансових ринків” є основні індикатори економічної статистики, інструменти фінансової політики суб’єктів ринку і характер їхнього впливу на фінансові ринки.

Мета вивчення дисципліни “Комп’ютерний аналіз фінансових ринків” – опанування студентами теоретичних знань і практичних навичок для проведення аналізу фінансових ринків із застосуванням високотехноло­гічного програмного забезпечення.

 Основні завдання дисципліни “Комп’ютерний аналіз фінансових ринків” – ознайомити студентів з методами аналізу фінансових ринків, засвоїти практичні навички застосування інструментарію торговельної платформи MetaTrader для проведення комп’ютерного аналізу фінансових ринків.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна “Комп’ютерний аналіз фінансових ринків” взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Економіко-математичне моделювання», «Дослідження операцій», «Моделювання економіки», «Моделі економічної динаміки», «Фінанси, гроші і кредит», «Прогнозування соціально-економічних процесів», «Кількісні методи в економіці та управлінні», «Міжнародна економіка», «Системи моніторингу в економіці».

Вимоги до знань і умінь

а) знати

 • основні наукові підходи та сучасні концепції розвитку фінансо­вих ринків;
 • основні методи аналізу фінансових ринків;
 • комп’ютерні технології аналізу фінансового ринку;
 • роль фінансів у розвитку ринкових відносин;
 • особливості проведення фундаментального аналізу;
 • короткострокові та довгострокові фундаментальні фактори;
 • класичні фігури технічного аналізу;
 • види цінових графіків;
 • похідні фінансові інструменти;
 • принципи та методи управління капіталом;
 • визначення понять криптовалюта, криптопортфель, крипторинок;

б) уміти

 • об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються на фінансових ринках;
 • аналізувати тенденції розвитку фінансових ринків, визначати вплив і взаємозв’язок фінансової сфери та соціально-економічних процесів у економіці;
 • здійснювати аналіз і прогнозування стану фінансового ринку;
 • розробляти рекомендації з торгівлі фінансовими інструментами;
 • оптимізувати портфель фінансових інструментів;
 • відстежувати процеси взаємодії між собою світових фінансових ринків;
 • застосовувати інструментарій технічного аналізу для дослідження фінансових ринків;
 • застосовувати методу управління капіталом для отримання потенційно можливого для фінансового ринку прибутку;
 • проводити технічних та фундаментальний аналіз крипторинку.

Рекомендована література

Основна:

 1. Alexander Elder. The New Trading for a Living: Psychology, Discipline, Trading Tools and Systems, Risk Control, Trade Management. Wiley, 2014. 352 р.
 2. Anna Coulling. Forex For Beginners. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013. 242 р.
 3. Aswath Damodaran. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset. Wiley, 2012. 992 р.
 4. Benjamin Graham, David Dodd. Security Analysis. McGraw-Hill Education, 700 р.
 5. Charles D. Kirkpatrick II, Julie R. Dahlquist. Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians. Pearson FT Press, 704 р.
 6. Fred K. H. Tam. The Power of Japanese Candlestick Charts: Advanced Filtering Techniques for Trading Stocks, Futures, and Forex. Wiley, 2015. 224 р.
 7. Jared Martinez. The Forex Mindset: The Skills and Winning Attitude You Need for More Profitable Forex Trading. McGraw-Hill Education, 2011. 224 р.
 8. Jim Brown. Forex Trading: The Basics Explained in Simple Terms. Createspace Independent Publishing Platform, 2015. 72 р.
 9. John J. Murphy. Technical Analysis of the Financial Markets. New York Institute of Finance, 1999. 576 р.
 10. Kathleen Brooks, Brian Dolan. Currency Trading For Dummies. For Dummies, 2015. 384 р.
 11. Martin J. Pring. Technical Analysis Explained: The Successful Investor’s Guide to Spotting Investment Trends and Turning Points. McGraw-Hill Education, 2014. 704 р.
 12. Steve Nison. Japanese Candlestick Charting Techniques. Prentice Hall Press, 336 р.
 13. Мазур В. Торгівля на фінансових ринках. Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2017. 264 с.
 14. Сохацька О., Роговська-Іщук І., Вінницький С. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків. К.: Кондор, 2012. 305 с.
 15. Шевчук І.Б. Комп’ютерний аналіз фінансових ринків: Словник-довідник основних термінів і понять / І.Б. Шевчук. Львів : СПОЛОМ, 2017. 224 с.

 Додаткова:

 1. Мендрул О. Г., Шевчук І. А. Ринок цінних паперів: Навч. посіб. − К.: КНЕУ, 2000.
 2. Павлов В. І., Пилипенко І. І., Кривов’язюк І. В. Цінні папери в Україні: Навч. посібник. – Видання 2-ге, доповнене. – К.: Кондор, 2009 – 400 с.
 3. Технічний аналіз: методичні рекомендації з вивчення дисципліни / Ю.Б. Лижник, Ю.Г. Бочарова – Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2022. 99 с.
 4. Гарасимчук В. Трейдер. Як стати успішним індивідуальним інвестором. Альтернативи, 2013. 336 с.
 5. Рейченберг О. Трейдинг. Шлях до фінансової незалежності. Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2016. 320 с.
 6. Bruce C. Greenwald, Judd Kahn, Paul D. Sonkin, Michael van Biema. Value Investing: From Graham to Buffett and Beyond. Wiley, 2004. 320 р.
 7. Raghee Horner. Forex Trading for Maximum Profit: The Best Kept Secret Off Wall Street. Wiley, 2004. 240 р.
 8. Силантьєв С. О. Менеджмент похідних фінансових інструментів: Навчальний посібник. К. : КНЕУ, 2010. 279 с.
 9. Philip Fisher. Common Stocks and Uncommon Profits. Wiley, 2003. 320 р.

Інтернет-джерела: 

 1. CryptoCurrency Market Capitalizations. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://coinmarketcap.com
 2. ForexClub: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.fxclub.org/
 3. TELETRADE [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://teletrade.com.ua/
 4. Біржа BITMEX [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.bitmex.com/register
 5. Криптовалюта – що це таке історія її створення // PingBlockchain.com [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pingblockchain.com/obmanshvidko-rozkrijut/

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус