Теорія випадкових процесів

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Мищишин О. Я.УФЕ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732УФЕ-41сМищишин О. Я., Мищишин О. Я.

Опис курсу

В навчальній дисципліні “Теорія випадкових процесів” розглядаються основи дослідження складних економіко-організаційних структур, яким притаманні випадкові характеристики. В даному курсі за допомогою інформаційних технологій будують стохастичні динамічні моделі, що використовуються згодом для прийняття управлінських рішень. Особливу увагу звернуто на забезпечення інформаційних систем можливостями роботи в умовах виникнення ризиків, здійснюється розрахунок винекнення непередбачених ситуацій в складних системах.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни “Теорія випадкових процесів” є основи динамічних випадкових величин з різними розподілами та їхні основні характеристики.

Мета навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни “Теорія випадкових процесів”– це формування у студентів абстрактного та набуття навиків симуляції стохастичних процесів в динаміці їхнього розвитку.

Основні завдання

Основні завдання дисципліни “Теорія випадкових процесів” – формування системи знань з теорії випадкових величин та випадкових процесів, принципів аналізу їхніх характеристик та форми їх моделювання.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна “Теорія випадкових процесів” взаємопов’язана з такими дисциплінами як „Теорія ймовірностей і математична статистика”, „Інформатика” та „ Економіко-математичне моделювання ”.

Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати

 • основні наукові підходи та сучасні концепції розвитку випадкових процесів;
 • проблеми розвитку фінансових установ держави та шляхи їх оптимального розв’язання;
 • можливості використання теорії оптимізації для формування ефективної діяльності фінансових органів;
 • пріоритетні дослідження українських науковців-економістів

б) уміти

 • порівнювати та аналізувати, та ідентифікувати різні економічні структури та системи;
 • об’єктивно оцінювати економічні процеси та створювати їхні математичні моделі;
 • розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики оптимізації складних структур;
 • застосовувати знання з випадкових процесів в практичній діяльності.

Рекомендована література

Основна:

 1. Пугачев В.С. Теория случайных функций и ее применение к задачам автоматического управления. – М.: Государственное издательства физико-математической литературы, 1960. – 883 с.
 2. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Наука, 1964. – 576 с.
 3. Володин Б.Г., Ганин М.П., Динер И.Я., Комаров Л.Б., Старобин К.Б. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории случайных функций. – М.: Наука, 1965. – 632 с.
 4. Кокс Д., Смит В. Теория восстановления: Пер. с англ. – М.: Советское радио, 1967. – 300 с.
 5. Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового: обслуживания. – М.: Наука, 1987. – 336 с.
 6. Вентцель Е.С, Овчаров Л.А. Теория вероятностей: задачи и упражнения. – М.: Наука, 1969. – 366 с.
 7. Вентцель Е.С, Овчаров Л.А. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения. – М.: Наука, 1991. – 383 с.
 8. Оре О. Теория графов: Пер. с фр. – М.: Наука, 1968. – 352 с.
 9. Скороход А.В. Лекції з теорії випадкових процесів. Київ: Либідь, 1990. — 168 с.
 10. Коломієць, С. В. Теорія випадкових процесів [Текст] : практикум / С. В. Коломієць ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. − Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. − 80 с.
 11. Теорія випадкових процесів. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус