3D графіка

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Стадник Ю. А.УФЕ-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516УФЕ-31сСтадник Ю. А.

Опис курсу

Предметом дисципліни “3D-графіка” є методи цифрового синтезу і обробки візуального контенту у тривимірному просторі та  процес тривимірного моделювання у прикладних пакетах 3d графіки.

 Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни — формування в студентів фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок застосування прикладних програмних пакетів при виконанні завдань, що передбачають моделювання тривимірних графічних об’єктів.

Основні завдання

Завдання дисципліни: навчити студентів технологій моделювання та обробки тривимірної графічної інформації та  практичного використання програмних пакетів для 3d  графіки.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна “3D-графіка” взаємопов’язана з такими дисциплінами як “Інформаційні та комунікаційні технології”, “Комп’ютерна графіка”, “Системи обробки візуальної інформації” та ін.

 

Вимоги до знань і умінь

а) знати

 • основні принципи 3d моделювання;
 • сфери застосування тривимірної графіки;
 • особливості процесу побудови тривимірних графічних об’єктів;
 • процес моделювання, текстурування, освітлення та візуалізації складних графічних об’єктів у програмі тривимірної графіки 3D Studio Max;

б) уміти

 • працювати в середовищі пакету для тривимірної графіки 3D Studio Max;
 • застосовувати знання з систем обробки візуальної інформації в практичній діяльності.

Рекомендована література

 1. Верстат В. 3D Studio Max 8. Секрети майстерності / В. Верстат. – П.: Питер, 2008. – 672с.
 2. Верстат В. 3D Studio Max 8 на 100% / В. Верстат, С. Бондаренко, М. Бондаренко. – П.: Питер, 2008. – 416с.
 3. Келли Л. 3D Studio Max 8. Біблія користувача / Л. Келли. – М.: Вільямс. – 1312с.
 4. Кіл. Ч. 3D Studio Max для дизайнера. Мистецтво тривимірної анімації / Ч.Кіл. – М.: ТИД «ДС», 2007. – 896с.
 5. Маров М. Ефективна робота в 3D Studio Max 8 / М. Маров. – П.:Питер, 2007. – 832с.
 6. 6. Мортьє Ш. 3D Studio Max 8 для «чайників» / Ш. Мортьє. – М.:Вільямс, 2007. – 368с.
 7. Петров М. Н. Компьютерная графика / М. Н. Петров, В. П. Молочков. – СПб.: Питер, 2004.- 736с.
 8. Рябцев Д.В. 3D Studio Max 7. Дизайн приміщень і інтер’єрів / Д. В. Рябцев, 2007. – 272с.
 9. Соловйов М.М. 3D Studio Max 7 і 8. Чарівний світ тривимірної графіки / М.М. Соловйов. – К.:Солоний-Пресс, 2008. – 528с.

РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

 1. progbook.net/design/3ds_max/ – електронна книга по 3ds Max
 2. www.knigka.info/category/3dsmax/ – теоретичні відомості по моделюванню в 3ds Max
 3. www.internet-technologies.ru/books/category_30.html – електронна книга по 3ds Max
 4. www.3dmir.ru – матеріали по виконанню практичних завдань в 3ds Max
 5. www.3dsmaxvideo.ru/lessons/94/index.php – відео уроки по 3ds Max

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус