Фінанси, митна та податкова справа

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Освітня програма: Фінанси, митна та податкова справа

Кваліфікація: бакалавр фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

Фахівець фінансів, митної та податкової справи.

Рецензії

врпрпр
апрапр
апрапр

Силабуси навчальних дисциплін

врпрпр
апрапр
апрапр

Сертифікати

врпрпр
апрапр
апрапр

Угоди

врпрпр
апрапр
апрапр

 

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до фаху 32 16 2:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Теорія та історія фінансової системи 32 16 2:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Фінанси 32 32 2:2 Немає
Гроші і кредит 32 32 2:2 Іспит
Сучасні фінансові та грошово-кредитні системи 24 16 1,5:1 Залік
Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1: Основи ведення сучасного бізнесу 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Фінанси 48 32 3:2 Іспит
Економіка підприємства 32 48 2:3 Іспит
Міжнародні фінансові організації 32 16 2:1 Залік
Фінанси, гроші і кредит 48 32 3:2 Іспит
Дисципліна на вибір 2: Основи ведення власного та сімейного бюджету 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Фінанси суб’єктів підприємництва 32 32 2:2 Іспит
Фінанси зовнішньоекономічної діяльності 32 32 2:2 Іспит
Комунікації в управлінні фінансами та бізнесі (англійською мовою) 32 16 2:1 Залік
Корпоративні фінанси 32 16 2:1 Залік
Економіка і фінанси бюджетних установ 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 3: Криптовалюти та віртуальні біржі 16 16 1:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Фінансовий ринок 48 32 3:2 Іспит
Банківська система 32 32 2:2 Іспит
Страхування (Н) 32 32 2:2 Іспит
Страхування 16 32 1:2 Залік
Міжнародні фінанси 48 32 3:2 Іспит
Інвестування 32 16 2:1 Залік
Бюджетування діяльності суб’єктів підприємництва 32 16 2:1 Залік
Фінансове забезпечення територіальних громад 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 4: Стартап: від створення до реалізації 16 16 1:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Митна справа 32 32 2:2 Іспит
Фінансовий ринок 32 16 2:1 Залік
Фінансовий аналіз 32 16 2:1 Залік
Управління фінансами суб’єктів господарювання 32 32 2:2 Залік
Бюджетна система 32 32 2:2 Іспит
Податкова система 32 32 2:2 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Казначейська система 27 27 1,7:1,7 Іспит
Місцеві фінанси 27 18 1,7:1,1 Іспит
Аналіз банківської діяльності 27 18 1,7:1,1 Залік
Публічні фінанси 27 18 1,7:1,1 Залік