Інвестування

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансового менеджменту

Опис курсу

ІНВЕСТУВАННЯ

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціалізація «Фінанси, митна справа та оподаткування»

 

Мета дисципліни − формування знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу, зокрема: допомогти студентам опанувати теорію і практику управління інвестиційною діяльністю підприємств, засвоїти форми та напрямки інвестування; сформувати теоретичну та методологічну базу, необхідну для вільного володіння практикою використання інвестиційних інструментів; виробити вміння оцінювати й аналізувати інвестиційну політику, що проводиться в країні, а також оцінювати інвестиційні портфелі та інвестиційні проекти.

Основні завдання

 • визначити економічний зміст інвестування, його основні форми та об’єкти;
 • здійснити класифікацію інвестицій та визначити їх особливості;
 • проаналізувати специфіку діяльності суб’єктів і інститутів інвестиційного ринку;
 • визначити правове поле інвестиційної діяльності України; розглянути методологічний інструментарій інвестування;
 • визначити принципи формування інвестиційної стратегії і тактики інвестора;
 • засвоїти принципи і методи інвестування в цінні папери;
 • засвоїти принципи і методи інвестування в реальні активи;
 • розглянути методологію розробки бізнес-планів;
 • визначити основні інвестиційні джерела.

Рекомендована література

 1. Інвестування : підруч. / Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. Київ : Знання, 2008. 452 с.
 2. Інвестування : практикум / Майорова Т. В. та ін. ; за наук. ред. Т. В. Майорової.  Київ : КНЕУ, 2012. 577 с.
 3. Луців Б. Л., Кравчук І. С., Сас Б. Б. Інвестування : підруч. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 544 с.
 4. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування : підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 312 с.
 5. Безродна С. М., Миськова Н. В. Інвестування : компендіум. Чернівці, 2013. 200 с.
 6. Матюшенко І. Ю. Інвестування (в контексті міжнародної інтеграції України) : навч. посібн. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. 396 с.
 7. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вер. 1991 р. № 1560-ХІІ.
 8. Про інститути спільного інвестування : Закон України від 5 лип. 2012 р. № 5080-VI.
 9. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19 бер. 1996 р. № 93/96-ВР.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму