Фінансове забезпечення територіальних громад

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Опис курсу

Опис курсу «ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД»

 

Метою вивчення дисципліни «Фінансове забезпечення територіальних громад» є:

 • допомогти студентам розібратись у теоретичних та практичних новаціях законодавства щодо формування та виконання місцевих бюджетів;
 • надати студентам теоретичні знання щодо структури загального фонду місцевих бюджетів;
 • ознайомити студентів із призначенням та структурою спеціального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад;
 • розкрити підхід до формування місцевих бюджетів на основі використання програмно-цільового методу;
 • сформувати у студентів розуміння особливостей фінансування проектів розвитку об’єднаних територіальних громад;
 • сформувати у студентів систематизовані знання щодо контролю у бюджетному процесі, аудиту ефективності виконання бюджетних програм, бюджетного моніторингу.

 

Основні завдання

Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Фінансове забезпечення територіальних громад» є:

 • вивчення теоретичних основ і форм функціонування фінансового забезпечення територіальних громад, оволодіння основними прийомами та методами, що використовуються для ефективного управління фінансовими ресурсами територіальних громад;
 • висвітлення теоретичних основ функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій як бюджет, місцевий бюджет, спеціальний та загальний фонд місцевого бюджету, міжбюджетні відносини, а також визначення на цій основі методологічних засад формування фінансування проектів розвитку ОТГ та бюджетного контролю і моніторинг.

Рекомендована література

 1. Фінанси об’єднаних територіальних громад: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Західна О. Р. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 536 с.
 2. Васильєва Н. В., Гринчук Н. М., Дерун Т. М., Куйбіда В. С., Ткачук А.Ф. Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади. Практичний посібник / [Н. В. Васильєва, Н. М. Гринчук, Т. М. Дерун, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук] – Київ : – 2017. – 117 с.
 3. Дерун Т. М. Практичний посібник з питань формування спроможних територіальних громад / Т. М. Дерун. – Київ : АМУ, 2015. – 40 с.
 4. Муніципальні фінанси: навч. посіб. / За ред. д.е.н., проф. О.П. Кириленко. – Тернопіль: Астон, 2015. – 360 с.
 5. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI
 6. Податковий кодекс України від 03 лютого 2013 р. № 2755-17.
 7. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 5 лютого 2015 р. № 157-VIII.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму