Основи ведення сучасного бізнесу

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансового менеджменту

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни

Основні засади ведення бізнесу в сучасних умовах як особливого виду економічної діяльності людей, що характеризується економічною творчістю, новаторством, здібністю до ризику, вільному прояву ініціативи і направлений на ефективну мобілізацію матеріальних, фінансових та трудових ресурсів для отримання доходу (прибутку).

Мета навчальної дисципліни

Сформувати у студентів комплекс знань з основ ведення сучасного бізнесу; допомогти майбутньому фахівцю оволодіти інструментарієм прийняття ефективних господарських рішень.

Основні завдання:

– вивчення суті та форм ведення бізнесу в сучасних умовах господарювання, принципів
вибору певного виду підприємницької діяльності;
– оволодіння новітніми управлінськими підходами та застосування сучасних науковотехнічних досягнень в процесі ведення бізнесу;
– опанування інструментарієм прийняття ефективних господарських рішень.

Матеріали

Навчальна програма

Робоча програма

Навчально-методичні матеріали для проведення лекцій

Плани семінарських / практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус