Фінансовий менеджмент

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 

Освітня програма: Фінансовий менеджмент

Кваліфікація: бакалавр фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

Фахівець фінансового менеджменту.

 

Освітньо-професійна програма

Рецензії

врпрпр
апрапр
апрапр

Навчальні плани

Силабуси навчальних дисциплін

врпрпр
апрапр
апрапр

Сертифікати

врпрпр
апрапр
апрапр<

Угоди

врпрпр
апрапр
апрапр

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до фаху 32 16 2:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Теорія та історія фінансової системи 32 16 2:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Фінанси 32 32 2:2 Немає
Гроші і кредит 32 32 2:2 Іспит
Сучасні фінансові та грошово-кредитні системи 24 16 1,5:1 Залік
Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1: Основи ведення сучасного бізнесу 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Фінанси 48 32 3:2 Іспит
Економіка підприємства 32 48 2:3 Іспит
Міжнародні фінансові організації 32 16 2:1 Залік
Фінанси, гроші і кредит 48 32 3:2 Іспит
Дисципліна на вибір 2: Основи ведення власного та сімейного бюджету 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Фінанси суб’єктів підприємництва 32 32 2:2 Іспит
Фінанси зовнішньоекономічної діяльності 32 32 2:2 Іспит
Комунікації в управлінні фінансами та бізнесі (англійською мовою) 32 16 2:1 Залік
Корпоративні фінанси 32 16 2:1 Залік
Економіка і фінанси бюджетних установ 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 3: Криптовалюти та віртуальні біржі 16 16 1:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Фінансовий ринок 48 32 3:2 Іспит
Банківська система 32 32 2:2 Іспит
Страхування (Н) 32 32 2:2 Іспит
Страхування 16 32 1:2 Залік
Міжнародні фінанси 48 32 3:2 Іспит
Інвестування 32 16 2:1 Залік
Бюджетування діяльності суб’єктів підприємництва 32 16 2:1 Залік
Фінансове забезпечення територіальних громад 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 4: Стартап: від створення до реалізації 16 16 1:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Митна справа 32 32 2:2 Іспит
Фінансовий ринок 32 16 2:1 Залік
Фінансовий аналіз 32 16 2:1 Залік
Управління фінансами суб’єктів господарювання 32 32 2:2 Залік
Бюджетна система 32 32 2:2 Іспит
Податкова система 32 32 2:2 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Казначейська система 27 27 1,7:1,7 Іспит
Місцеві фінанси 27 18 1,7:1,1 Іспит
Аналіз банківської діяльності 27 18 1,7:1,1 Залік
Публічні фінанси 27 18 1,7:1,1 Залік