Результати роботи Ради порадників

Диспут на тему: «Концептуальна ідея ефективності освітньо-виховного процесу в умовах сучасної університетської освіти», 22 лютого 2017 р.

Круглий стіл «Криза освіти. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у ХХІ столітті», 26 квітня 2017 р.

Із збірником тез доповідей за результатами проведення Круглого столу «Криза освіти. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у ХХІ столітті» можна ознайомитися тут

Основні аспекти адаптації студентів-першокурсників до навчання в університеті, 27 вересня 2017 р.

Науково-дослідна робота студентів у системі навчального процесу, 29 листопада 2017 р.

Аналіз успішності навчальної діяльності студентів та пошук шляхів її підвищення, 28 лютого 2018 р.

Круглий стіл «Соціально-економічні процеси функціонування та інноваційного розвитку вищої освіти», 25 квітня 2018 р.

Із збірником тез доповідей за результатами проведення Круглого столу «Соціально-економічні процеси функціонування та інноваційного розвитку вищої освіти» можна ознайомитися тут

Зустріч порадників факультету управління фінансами та бізнесу із Ольгою Конюх – керівником психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка

Засідання Ради порадників у форматі «The World Café» на тему «Ресурсний викладач», 28 листопада 2018 р.

Тренінг «Комунікативний етикет», 27 лютого 2019 р.

Круглий стіл «Оновлення системи і змісту університетської освіти: нові підходи, нова якість», 24 квітня 2019 р.

Із збірником тез доповідей за результатами проведення Круглого столу «Оновлення системи і змісту університетської освіти: нові підходи, нова якість» можна ознайомитися ТУТ

Психологічний тренінг на тему «Особливості сучасної молоді», 4 грудня 2019 р.

Тренінг “Профілактика та подолання стресових ситуацій у викладацькій діяльності”, 27 лютого 2020 р.

Круглий стіл “Педагогічне співробітництво як запорука розвитку вищої школи”, 29 квітня 2020 р.

Із збірником тез доповідей за результатами проведення Круглого столу «Педагогічне співробітництво як запорука розвитку вищої школи”можна ознайомитися ТУТ

Тренінг на тему “Креативне мислення: у житті, роботі і загалом”, 25 листопада 2020 р.

Контроль знань у дистанційному навчанні, 2 березня 2021 р.

Круглий стіл “Дистанційне навчання у ЗВО: моделі, технології, перспективи”, 28 квітня 2021 р.

Із збірником тез доповідей за результатами проведення Круглого столу “Дистанційне навчання у ЗВО: моделі, технології, перспективи” можна ознайомитися ТУТ

Імідж закладів вищої освіти, 1 грудня 2021 р.

Тренінг «Ніколи не йдіть на компроміс. Комунікації в сучасній системі «викладач-студент», 23 лютого 2022 р.

Круглий стіл «Академічна доброчесність: реалії та перспективи утвердження в науковому середовищі», 25 травня 2022 р.

Із збірником тез доповідей за результатами проведення Круглого столу «Академічна доброчесність: реалії та перспективи утвердження в науковому середовищі» можна ознайомитися ТУТ

Вебінар “Слово як інструмент”, 30 листопада 2022 р.

Інформаційна грамотність: імплементація в закладах вищої освіти, 09 березня 2023 р.

Круглий стіл «Діяльність ЗВО в умовах війни: реалії, виклики та перспективи», 03 травня 2023 р.

Із збірником тез доповідей за результатами проведення Круглого столу «Діяльність ЗВО в умовах війни: реалії, виклики та перспективи» можна ознайомитися ТУТ

Тренінг «Збереження і зміцнення психологічного здоров’я учасників освітнього процесу», 29 листопада 2023 р.

Soft Skills & Hard Skills компетенції сучасного викладача, 1 березня 2024 р.

Круглий стіл «Особливості організації освітнього середовища ЗВО в умовах воєнного стану», 01 травня 2024 р.