Відбувся психологічний тренінг на тему «Особливості сучасної молоді»

06.12.2019 | 15:47
4 грудня на факультеті управління фінансами та бізнесу у рамках діяльності Ради порадників відбувся психологічний тренінг на тему «Особливості сучасної молоді».
У ході тренінгу практикуючий психолог, працівник психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка Світлана Незабитовська, охарактеризувалароль і значення молоді у суспільстві, наголосивши, що молодь є великою соціально демографічною групою, яка виступає основним носієм інтелектуального і фізичного потенціалу суспільства, володіє великими здібностями до праці, технічної та культурно-художньої творчості, продуктивної діяльності в усіх сферах людського буття; яка має велику соціальну та професійну перспективу, адже здатна швидше інших соціальних груп суспільства оволодіти новими знаннями, професіями і спеціальностями.
Водночас, п. Світлана відмітила, що сучасна молодь має особливий характер і риси, які суттєво відрізняють її з поміж інших соціальних груп, а понад усе – від старшого покоління. Якою ж є сучасна молодь, які риси притаманні сучасному студентові, як мотивувати молодь до активної навчальної та громадської діяльності, як розвивати дослідницькі інтереси, творче мислення студента? На ці та інші питання намагались дати відповіді порадники академічних груп.
Серед основних рис сучасних студентів та їх сильних сторін більшість викладачів відмітили ерудованість, креативність, прагнення до саморозвитку, цілеспрямованість, впевненість у собі та у своїх силах, індивідуалізм.
Співставляючи отримані результати із соціально-психологічним портретом студента, було обговорено й інші особливості сучасної молоді, а саме: вміння отримувати та обробляти інформацію з Інтернету та соцмереж, розширювати коло знайомств, партнерські стосунки з батьками, прагнення схвалення, фінансової незалежності, нестандартність захоплень та ін.
Крім цього, викладачами було окреслено нові підходи до роботи із студентами, новітні методи навчання і виховання, серед яких: комунікативні, дискусійні методи; ротаційне навчання; колаборація, співпраця, робота у групах; критичне мислення та ін.
Таким чином, ідентифікація особливостей сучасної молоді не заперечує вимогливого ставлення викладача до студента. Проте така ідентифікація дає позитивні результати стосовно зростання особистості студента на фоні прийняття та врахування його особливостей.