Відбувся круглий стіл на тему «Соціально-економічні процеси функціонування та інноваційного розвитку вищої освіти»

26.04.2018 | 21:48

25 квітня 2018 року відбувся круглий стіл на тему «Соціально-економічні процеси функціонування та інноваційного розвитку вищої освіти», організований Радою порадників факультету управління фінансами та бізнесу (голова Ради порадників – к.е.н., доц. Шушкова Ю.В.).

Освіта, як одна з найважливіших складових суспільства, з одного боку, знаходиться у певній залежності від процесів, що відбуваються в ньому, повинна швидко реагувати та відповідати стану науково-технічного прогресу, тенденціям розвитку економіки, з іншого – безумовно, впливає на всі процеси і сторони суспільного життя, оскільки готує індивідумів та фахівців, розвиває особистість, формує певні життєві погляди. Освіта – це сполучна ланка, необхідна для процвітання і розвитку будь-якої країни. Саме тому проблема активного й безповоротного заміщення застарілої, а тому неефективної традиційної освітньої системи – інноваційною освітою, яка відповідає запитам і потребам інформаційного, ринкового й демократичного суспільства є надзвичайно актуальною та сприяє професійно-творчій самореалізації кожної особистості.

Учасники круглого столу аналізували стан вищої освіти України, актуальні проблеми, що існують в освітній сфері на сучасному етапі розвитку держави, проте більшість доповідей були присвячені питанням інноваційного розвитку системи вищої освіти. Серед запропонованих різновидів освітніх інновацій – E-Learning, евристична освіта, інтерактивні та інноваційні методи викладання та навчання, бізнес-інкубатори ­як засіб інноваційного розвитку вищої освіти та ін. Водночас, учасниками було представлено комплекс рекомендацій щодо активізації освітньо-інноваційної діяльності, у тому числі на основі зарубіжного досвіду.

Із програмою круглого столу можна ознайомитись тут.

Із збірником тез доповідей за результатами проведення Круглого столу «Соціально-економічні процеси функціонування та інноваційного розвитку вищої освіти» можна ознайомитися тут