Відбувся круглий стіл Ради порадників на тему «Діяльність ЗВО в умовах війни: реалії, виклики та перспективи»

04.05.2023 | 23:31

3 травня 2023 року відбувся круглий стіл Ради порадників факультету управління фінансами та бізнесу на тему «Діяльність ЗВО в умовах війни: реалії, виклики та перспективи».

Тематика цьогорічного круглого столу, віддзеркалюючи труднощі та виклики в функціонуванні вітчизняних закладів вищої освіти в умовах воєнного стану, спонукала до активної дискусії порадників академічних груп.

У доповіді «Втрати системи вищої освіти через війну» доцентка кафедри економіки та публічного управління Пак Н.Т. зазначила, що сума збитків, завданих російськими військами інфраструктурі нашої країни, становить майже 136 млрд доларів США, з яких 8,2 млрд, або 6%, – це збитки, завдані українській освітній інфраструктурі. Станом на 300-ий день повномасштабної війни в Україні загалом зруйновано 361 заклад освіти і ще 2556 пошкоджено. З огляду на це заклади освіти, розташовані на захоплених українських землях, не мають змоги виконувати свою ключову функцію – забезпечувати надання якісних освітніх послуг у безпечному середовищі. Водночас, близько 665 тисяч студентів та учнів шкіл (16% від загальної кількості) та 25 тисяч освітян (6% від загальної кількості) покинули територію України. Війна прямо вплинула на три категорії представників системи вищої освіти: на студентів, викладачів та персонал ЗВО. Цей вплив відрізняється залежно від місця їхнього перебування та ситуації, в якій вони опинилися: залишилися в Україні, виїхали за кордон чи залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Доцентка кафедри фінансового менеджменту Петик Л.О. у доповіді «Особливості функціонування ЗВО в умовах воєнного стану: основні виклики та напрями трансформації» акцентувала увагу й на інших суттєвих викликах для вищої школи, серед яких: загроза життю та здоров’ю учасників освітнього процесу, обмеження доступу до базових потреб людини; загострення проблеми забезпечення доступу до освіти українським школярам та студентам, порушення неперервності освітнього процесу; втрата управлінського освітнього контролю на територіях, що потрапили під тимчасову окупацію або перебувають у зоні активних військових дій; насильницька переорієнтація українських здобувачів освіти на російські навчальні програми, підручники, примусовий перехід на російську мову навчання; зменшення видатків державного та місцевих бюджетів на освіту та ін. Також спікерка наголосила, що для національної системи вищої освіти війна стала ще й своєрідним стимулом, що відкрив вікно нових можливостей, ставши каталізатором давно назрілих модернізаційних змін у вищій освіті. Насамперед ідеться про розвиток цифрової та дистанційної вищої освіти, зокрема онлайнової; розвиток неформальної та інформальної вищої освіти, створення механізмів визнання її результатів у системі формальної вищої освіти; апробація та широке впровадження сучасних методів навчання з використанням інформаційних технологій.

Із необхідністю упровадження нових та вдосконалення наявних цифрових інструментів навчання погодилась доцентка кафедри фінансового менеджменту Сич О.А. Спікерка поділилась досвідом «Використання чату GPT в роботі викладача», зазначивши, що чат може полегшити та покращити нашу роботу. До основних прийомів, якими можуть користуватись викладачі ЗВО, для вдосконалення лекційного матеріалу та підвищення якості семінарських занять можна віднести: використання Chat-GPT з метою створення підказок для обговорення, які спонукають студентів думати критично і вирішувати проблеми; використання GPT для створення завдань, тестів та оцінювання, надання студентам можливості самооцінювання при виконані завдання; використання Chat-GPT для створення прикладів високоякісних відповідей на завдання або ж для створення глосарію термінів і визначень, які стосуються теми або навчального блоку та ін.

У ході подальшої дискусії порадники академічних груп факультету обговорили важливість національно-патріотичного виховання студентської молоді у період війни, необхідність психологічної підтримки учасників освітнього процесу, форми мотивації студентства до навчання, а також спільно обгрунтували роль ЗВО у післявоєнній відбудові економіки України.

Все буде Україна!