Науково-дослідна робота студентів у системі навчального процесу

30.11.2017 | 23:37

29 листопада 2017 року на факультеті управління фінансами та бізнесу відбулося чергове засідання Ради порадників на тему “Науково-дослідна робота студентів у системі навчального процесу.

Порадники виступили з доповідями на теми:

  1. “Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців” (порадник групи УФПМ – 51 с доц. Герасименко О.В.);
  2. “Роль наукових гуртків в активізації науково-дослідної роботи студентів” (порадник групи УФР – 41с доц. Голинський Ю.О.);
  3. “Професійна мотивація студентів до науково-дослідної роботи” (порадник групи УФЕ – 21с доц. Задорожна А.В.).

Доц. Герасименко О.В. у доповіді наголосила, що науково-дослідна робота студентів як складова професійної підготовки, передбачає навчання студентів методології і методики дослідження, а також систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових проблем. Розвиток науки у вищій школі передбачає підвищення якості підготовки фахівців, здатних, у свою чергу, після закінчення навчання самостійно вирішувати серйозні наукові завдання, йти у рівень з передовими ідеями теорії і практики управління народним господарством в умовах ринкової економіки. Тому саме у навчальному закладі важливо прищепити студентам смак до наукових досліджень, привчити їх уже на цьому етапі мислити самостійно.

“Студентська науково-дослідна робота реалізується у різних формах, але останнім часом особливого поширення набули різноманітні наукові об’єднання, зокрема студентські наукові гуртки. На факультеті управління фінансами та бізнесу функціонує 8 студентських наукових гуртків, які ставлять собі за мету активізувати свою роботу не лише щодо організації регулярних тематичних круглих столів, але й в частині проведення методичних засідань, на яких повинні обговорюватися і вивчатися рекомендації щодо організації, проведення, оформлення та публікування наукових досліджень, можливості роботи з науковою літературою,  а також способи якісної презентації наукового тексту” йшлось у доповіді доц. Голинського Ю.О.

Доц. Задорожна А.В., у свою чергу, наголосила на важливості мотивації студентів до науково-дослідної роботи. “Крім додаткових балів з дисципліни чи до особистого рейтингу студента, важливим заохоченням є забезпечення зацікавлення студента у результатах власної наукової роботи та створення усіх сприятливих для цього умов”.