Інформаційна грамотність: імплементація в закладах вищої освіти

10.03.2023 | 19:19

В умовах сьогодення інформація є важливим ресурсом соціально-економічного розвитку та науково-технічного прогресу; основним ресурсом освіти й розумової діяльності; ключовим ресурсом формування освіченості; фактором, що дозволяє громадянам досягати кращих результатів у науковій діяльності, у сфері здоров’я, в роботі; важливим елементом творчості й новаторства. Однак інформація сама по собі не робить людину інформаційно грамотною. Бути інформаційно грамотним – означає розуміти затребуваність інформації, вміти її знаходити, оцінювати й ефективно використовувати для вирішення різних проблем свого життя.

9 березня 2023 р. порадники академічних груп факультету управління фінансами та бізнесу мали можливість розглянути не лише загальні положення, а і конкретні приклади впровадження елементів інформаційної грамотності в освітній простір України.

Інформативно-пізнавальна доповідь доцента кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики Ореста Мищишина «Інформаційна та медіаграмотність. Вміння працювати з даними. Міфи і реальність» стосувалась проблеми розпізнавання достовірної інформації в потоках маніпулятивних даних. В доповіді продемонстровано приклад запуску візуального інфоприводу та перетворення його в частину інформаційно-психологічної спеціальної операції. Наведено переваги візуального представлення даних, критичні підходи до оцінки маніпулятивної інформації, позначено фактори, які впливають на хибне сприйняття інформації.

Доцент кафедри економіки та публічного управління Василь Зеленко виступив із доповіддю та тему: «Комунікація та взаємодія у цифровому суспільстві». Було зазначено, що понад 50% українців мають цифрові навички на рівні нижче середнього. Відсутність знань в області цифрової грамотності негативно впливає на самих громадян, адже часто вони стають жертвами кіберзлочинців та кіберагресії росії. Так, задля покращення комунікації на усі рівнях управління, освіти та інших сфер української держави слід активно пропагувати підвищення цифрової грамотності серед її громадян. Виділяють шість сфер цифрової грамотності: комп’ютерна грамотність; інформаційна грамотність і вміння працювати з великими масивами даних; створення цифрового контенту; комунікація і взаємодія в цифровому суспільстві; безпека; розв’язання будь-яких проблем в цифровому суспільстві та в тому, як ми можемо продовжувати вчитися щодня чомусь новому.

Професор кафедри фінансового менеджменту Ігор Назаркевич виступив з доповіддю «Безпека у цифровому середовищі». У представленій доповіді було висвітлено питання щодо визначення загроз в цифровому середовищі, а також розглянуто інструментарій організації цифрової безпеки як на рівні освітньої установи, так і на рівні окремого користувача. Під час доповіді обговорено основні напрями індивідуальної кібергігієни та необхідні заходи для мінімізації кіберризиків.

Враховуючи те, що здобувачі освіти – найактивніша, але водночас і найвразливіша група серед усіх користувачів Інтернету, викладачам важливо навчати молодь ефективному та медіаграмотному використанню потоків інформації, заохочувати усвідомлено відноситися до інформації, аналізувати її перед тим, як споживати чи поширювати.

І пам’ятаймо: «Інформаційно грамотні – це люди, які навчилися вчитися».