Участь порадників академічних груп у роботі круглого столу «Оновлення системи і змісту університетської освіти: нові підходи, нова якість»

25.04.2019 | 18:11

24 квітня порадники академічних груп та викладачі факультету управління фінансами та бізнесу взяли участь у роботі круглого столу «Оновлення системи і змісту університетської освіти: нові підходи, нова якість», що відбувся у рамках діяльності Ради порадників.

В контексті болючих, проте неминучих реформ у сфері вищої освіти України особливої гостроти набуває питання оновлення університетської освіти, якому довгий час не приділялося значної уваги. Постійна конкуренція як між українськими, так і між українськими й зарубіжними ВНЗ за свого студента, демографічна криза та низька якість життя переважної більшості громадян України спонукає університети шукати як перевірені світовою практикою, так і новітні методи покращення навчального процесу та освітньої діяльності.

З огляду на вище зазначене, в ході круглого столу обговорювались можливі вектори оновлення системи і змісту університетської освіти, у т. ч. відповідно до вимог Болонського процесу, крізь призму ринку праці, належного фінансового забезпечення, створення ефективної системи внутрішнього забезпечення якості освіти, залучення стейкхолдерів до процесів покращання якості вищої освіти, налагодження продуктивного механізму співпраці між університетами, бізнесом та державою тощо.

Підсумовуючи роботу круглого столу, його учасники висловили переконання, що стратегічною метою діяльності українських університетів сьогодні повинно стати створення ефективної системи внутрішнього забезпечення якості освіти, функціонування якої буде спрямоване на перманентний процес підвищення якості освіти і освітньої діяльності у ВНЗ України.

Із збірником тез доповідей за результатами проведення Круглого столу «Оновлення системи і змісту університетської освіти: нові підходи, нова якість» можна ознайомитися ТУТ