Тренінг «Комунікативний етикет»

28.02.2019 | 21:18

27 лютого на факультеті управління фінансами та бізнесу відбулося засідання Ради порадників на тему «Комунікативний етикет». Ознайомити порадників академічних груп із можливостями та шляхами удосконалення комунікативного етикету сучасних педагогів завітала к.пед.н., доцент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти ЛНУ ім. І. Франка Стахів М. О.

Питання, пов’язані з мовною комунікацією, культурою мови, діловим спілкуванням є актуальними проблемами сучасного суспільства. У колі цих проблем досить важливим є вивчення культури мовлення і комунікативного етикету – правил мовленнєвої поведінки, які закріплені системою прийнятих у суспільстві норм, яких повинні дотримуватись носії мови на певному етапі розвитку суспільства в різних ситуаціях спілкування, зокрема й у навчальному процесі.

Сучасна парадигма навчально-виховного процесу вимагає від педагога не лише глибоких предметних знань, а й практичних комунікативних умінь донести ці знання до споживачів інформації (студентів). Педагог повинен бути неповторною індивідуальністю, носієм національної духовності як невід’ємної частки загальнолюдської культури, людиною широкого кола інтересів, глибоких лінгвістичних знань, тобто творчою мовною та мовленнєвою особистістю.

Формуванню належного рівня педагогічного комунікативного етикету сприятиме виконання різноманітних аналітичних, конструктивних, комунікативних вправ, організація та проведення рольових ігор і комунікативних тренінгів, але насамперед – це правильна організація мовленнєвого спілкування педагогів і студентів.

Завдання викладачів та усіх, хто причетний до навчання та виховання студентів, – докласти максимум зусиль, щоб навчити молодь користуватися багатим арсеналом вербальних і невербальних національних етикетних формул. “Педагог повинен бути самозобов’язаним формувати високу культуру мовного спілкування в країні. Це його покликання”, наголосила Марія Стахів.

Учасники заходу висловлюють щиру подяку Стахів Марії Олексіївні за проведення даного тренінгу та сподіваються на подальшу плідну співпрацю.