Аналіз успішності навчальної діяльності студентів та пошук шляхів її підвищення

05.03.2018 | 11:35

У середу, 28 лютого 2018 року, відбулось чергове засідання Ради порадників, присвячене аналізу успішності навчальної діяльності студентів та пошуку шляхів її підвищення.

Засідання розпочала голова Ради порадників доц. Шушкова Ю.В., яка зазначила, що результативність діяльності факультету управління фінансами та бізнесу визначається професійною компетентністю, рівнем кваліфікації, конкурентоздатністю його випускників. Наслідком цього є їх успішне працевлаштування та соціальна захищеність на ринку праці, тому моніторинг основних показників якості надання факультетом освітніх послуг упродовж навчального року здійснюється на всіх рівнях. Його результати обговорюються на засіданнях кафедр, Вчених рад факультету, а також на засіданнях Ради порадників.

Відтак, заст. декана з наукової роботи, порадник групи УФФМ – 53с доц. Дубик В.Я. представила дані щодо успішності студентів факультету за результатами зимової екзаменаційної сесії 2017/2018 н.р. за абсолютними та якісними показниками.

В ході обговорення порадниками було проаналізовано фактори, що визначають, забезпечують та впливають на навчальну діяльність студентів.

Доц. Долбнєва Д.В. (порадник групи УФО – 21с) у своїй доповіді окреслила існуючі шляхи підвищення успішності навчальної діяльності студентів, акцентуючи увагу на мотивації як одному з основних факторів успішної професійної підготовки.

Доц. Маліновська О.Я. (порадник групи УФМ – 41 с), у свою чергу, наголосила, що професіоналізм викладача ВНЗ є не менш важливим фактором забезпечення якості освіти студентів. Викладач повинен систематично поповнювати і вдосконалювати свої професійні знання, адже за словами К. Д. Ушинського: «Учитель живе доти, доки він учиться. Як тільки він перестає вчитися, у ньому вмирає вчитель».