Бакалавр Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

 
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Освітня програма: Облік, аналіз та фінансові розслідування

Кваліфікація: бакалавр обліку і оподаткування за спеціалізацією “Облік, аналіз та фінансові розслідування”

Освітньо-професійна програма

Навчальні плани

Навчальний план 2020 р.
апрапр
апрапр

Силабуси навчальних дисциплін

Силабус
Силабус
Силабус
Силабус
Силабус
Силабус
Силабус
Силабус
Силабус

Грамоти, сертифікати

врпрпр
апрапр
апрапр;

Угоди

 

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія бухгалтерського обліку 32 16 2:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до фаху (тренінг-курс) 32 16 2:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бухгалтерський облік (загальна  теорія) 32 32 2:2 Немає
Теорія економічного аналізу 24 16 1,5:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бухгалтерський облік (загальна  теорія) 48 32 3:2 Іспит

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бухгалтерський облік в галузях економіки 32 32 2:2 Іспит
Аутсорсинг в бізнесі 31 16 2:1 Залік
Основи оподаткування 32 16 2:1 Залік
Облік на малих підприємствах 32 32 2:2 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Облік в бюджетних установах 32 16 2:1 Іспит
Аналіз господарської діяльності 48 32 3:2 Іспит
Облік в банках 32 32 2:2 Іспит
Фінансовий облік 48 48 3:3 Іспит
Стандартизація обліку і звітності 32 16 2:1 Залік
Міжнародні стандарти аудиту 32 16 2:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аудит 32 32 2:2 Іспит
Управлінський облік 32 32 2:2 Іспит
Звітність підприємств 32 16 2:1 Залік
Звітність в державному секторі економіки 32 16 2:1 Залік
Основи економічного контролю 32 32 2:2 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Державний фінансовий аудит 27 18 3:2 Іспит
Облік і звітність в оподаткуванні 27 18 3:2 Залік
Основи форензіку 27 18 3:2 Залік
Облік на малих підприємствах 27 18 3:2 Залік
Основи податкового контролю 27 18 3:2 Залік