Магістр Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Освітня програма: Облік, аналіз та фінансові розслідування 

Кваліфікація: магістр обліку і оподаткування за спеціалізацією “Облік, аналіз та фінансові розслідування”

Освітньо-професійна програма

Навчальні плани

Навчальний план 2020 р.
апрапр
апрапр

Силабуси навчальних дисциплін

врпрпр
апрапр
апрапр

Грамоти, сертифікати

врпрпр
апрапр
апрапр;

Угоди

 

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Судово-бухгалтерська експертиза 32 16 2:1 Залік
Методологія наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні 32 16 2:1 Залік
Облік і оподаткування за видами економічної діяльності 32 16 2:1 Іспит
Організація і методика аудиту 32 16 2:1 Залік
Професійна етика та стандарти в обліку і аудиті 32 16 2:1 Іспит
Злочини у сфері господарської діяльності 32 16 2:1 Іспит
Організація обліку і оптимізація оподаткування 32 16 2:1 Іспит

 

12-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Фінансовий контроль в галузях економіки 16 16 1:1 Диф. Залік
Фінансовий аналіз 32 16 2:1 Іспит
Аналіз за видами економічної діяльності 32 16 2:1 Залік
Облік і звітність за міжнародними стандартами 32 16 2:1 Іспит
Облікова політика підприємства 32 16 2:1 Залік
Стратегічний облік і аналіз 32 16 2:1 Іспит
Облік в управлінні суб’єктами економіки 32 16 2:1 Іспит

 

13-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аудит за видами економічної діяльності 24 16 1.5:1 Залік
Міжнародне оподаткування 16 8 1:0.5 Залік
Звітність підприємств за європейськими нормативами 16 8 1:0.5 Залік
Цифрові технології в обліку і оподаткуванні 32 16 2:1 Іспит
Організація і методика фінансових розслідувань 24 16 1.5:1 Іспит