Магістр Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Освітня програма 2020 р.

11-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Судово-бухгалтерська експертиза32162:1Залік
Методологія наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні32162:1Залік
Облік і оподаткування за видами економічної діяльності32162:1Іспит
Організація і методика аудиту32162:1Залік
Професійна етика та стандарти в обліку і аудиті32162:1Іспит
Злочини у сфері господарської діяльності32162:1Іспит
Організація обліку і оптимізація оподаткування32162:1Іспит

 

12-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Фінансовий контроль в галузях економіки16161:1Диф. Залік
Фінансовий аналіз32162:1Іспит
Аналіз за видами економічної діяльності32162:1Залік
Облік і звітність за міжнародними стандартами32162:1Іспит
Облікова політика підприємства32162:1Залік
Стратегічний облік і аналіз32162:1Іспит
Облік в управлінні суб’єктами економіки32162:1Іспит

 

13-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Аудит за видами економічної діяльності24161.5:1Залік
Міжнародне оподаткування1681:0.5Залік
Звітність підприємств за європейськими нормативами1681:0.5Залік
Цифрові технології в обліку і оподаткуванні32162:1Іспит
Організація і методика фінансових розслідувань24161.5:1Іспит