Лобода Наталія Олександрівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 2356450

Наукові інтереси

Проблеми обліку та аналізу лізингових операцій та фінансових інвестицій, економічні механізми європейської інтеграції, теоретичні засади аналізу ефективності інновацій

Курси

Публікації

Опубліковано понад 100 науково-методичних праць (з них праці в іноземних виданнях, у фахових виданнях, міжнародних наукових збірниках (Sсopus) та міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, а також 7 навчальних посібників (з навчальних дисциплін: Бухгалтерський облік (загальна теорія), Облік зовнішньоекономічної діяльності, Облік і звітність в оподаткуванні, Бухгалтерський облік в галузях економіки, Організація обліку) та 1 колективна монографія (Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів)

Біографія

З 1992-1997 рр. навчалася на економічному факультеті Львівського університету ім. І.Франка за спеціальністю “Облік і аудит”. В 2001 р. закінчила денну аспірантуру Львівського національного університету ім. І.Франка за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

З 1.09.2009 р. по 1.09.2010 р. – асистент кафедри обліку і аудиту, з 1.09.2010 р. по 1.09.2014 р. – старший викладач кафедри обліку і аудиту, з 1.09.2014 р. – на посаді доцента кафедри обліку і аудиту ЛДФА. З 1.09.2015 р. на посаді доцента кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету ім. І.Франка (факультет УФБ).

8 червня 2010 року захистила кандидатську дисертацію за темою “Методика та організація обліку і аналізу лізингових операцій” (спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)) (науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії – Куцик Петро Олексійович) у Державній академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України м. Київ).

Автор близько 140 науково-методичних праць, з яких 4 колективні монографії (в т.ч. 1 іноземного видання) і 8 навчальних посібників.

Викладає дисципліни: Облік і звітність в оподаткуванні, Бухгалтерський облік в галузях економіки, Облік і контроль в системі оподаткування підприємства, Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. Здійснює керівництво дипломними та магістерськими роботами.

З листопада 2016 року є заступником завідувача кафедри з навчально-виховної роботи.

Проекти

Участь в державнобюджетній темі “Фінансово-економічні механізми та ефективність цільових бюджетних програм в системі охорони здоровя Львівщини”.

Нагороди

Нагороджена грамотами Університету бізнесу і права (2010 р.) за сумлінну працю та ваговим внесок у справу підготовки, виховання студентів, ЛДФА (2014 р.) за значний доробок у розвиток наукової роботи академії та з нагоди Днів науки

Розклад