Маліновська Ольга Ярославівна

Посада: доцент кафедри економіки та менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032)235-64-50

Електронна пошта: olga.malinovska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Державне регулювання підприємництва; активізації функціонування кредитних спілок; фінансування цільових бюджетних програм на сучасному етапі (фаховий) та вдосконалення системи організації навчального процесу (педагогічний).
Автор понад 55 публікацій, з них – 41 наукового та 15 навчально-методичного характеру; автор 1 монографії.

Курси

Публікації

 1. Маліновська О. Я. Стан і перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку міста Львова / О. Я. Маліновська, І. О. Максимів // Вісн. Нац. лісотех. ун-ту України: [зб. наук. праць] / Нац. лісотех. ун-т. – Львів : Вид-во Львів, 2011. – № 21.17. – С. 231-234.
 2. Маліновська О.Я. Основні проблеми і перспективи розвитку кредитних спілок в сучасних умовах розвитку економіки / О.Я. Маліновська // Вісн. Дніпропетровської держ. фін. академії: [зб. наук. праць] / Дніпропетровська держ. фін. академія. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровськ. – 2012. – № 1(27). – С. 137-141.
 3. Маліновська О.Я., Максимів І.О. Фінансування цільових бюджетних програм на сучасному етапі розвитку економіки України / О.Я. Маліновська, І.О. Максимів // Вісн. Нац. лісотех. ун-ту України: [зб. наук. праць] / Нац. лісотех. ун-т. – Львів : Вид-во Львів. – 2012. – № 22.4. – С. 245-248.
 4. Маліновська О.Я. Фінансовий потенціал фармацевтичної галузі України, його суть та структура / О.Я. Маліновська, О.В. Матвіїв // Вісн. Нац. лісотех. ун-ту України: [зб. наук. праць] / Нац. лісотех. ун-т. – Львів : Вид-во Львів. – 2013. – № 23.3. – С. 251-256.
 5. Маліновська О.Я. Розвиток фармацевтичної галузі в побудові конкурентоспроможності національної інноваційної системи / О.Я. Маліновська, О.В. Матвіїв // Економіка і держава. – 2013. – № 9. – С. 15-18.
 6. Маліновська О.Я. Проблема фінансового забезпечення та кредитоспро можності аграрних підприємству країни у післякризовий період / О.Я. Маліновська, Н.Л. П’ятниця // Вісн. Нац. лісотех. ун-ту України: [зб. наук. праць] / Нац. лісотех. ун-т. – Львів : Вид-во Львів. – 2013. – № 23.7. – С. 260-265.
 7. Маліновська О.Я. Особливості економічної безпеки регіону (на прикладі Львівщини) / О.Я. Маліновська, М.І. Біляк // Вісн. Нац. лісотех. ун-ту України: [зб. наук. праць] / Нац. лісотех. ун-т. – Львів : Вид-во Львів. – 2013. – № 23.18. – С. 137-142.
 8. Маліновська О.Я. Проблематика сучасної державної фінансової політики спрямованої на розвиток аграрних підприємств / О.Я. Маліновська, Н.Л. Ішаків // Вісн. Нац. лісотех. ун-ту України: [зб. наук. праць] / Нац. лісотех. ун-т. – Львів : Вид-во Львів. – 2013. – № 23.14. – С. 205-210.
 9. Маліновська О.Я. Проблеми та шляхи вдосконалення системи захисту прав споживачів кредитних спілок / О.Я. Маліновська // Вісн. Дніпропетровської держ. фін. академії:  [зб. наук. праць] / Дніпропетровська держ. фін. академія. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровськ. – 2014. – № 2(32). – С. 33-39.
 10. Маліновська О.Я. Основні проблеми системи туристичної сфери в Україні / О.Я. Маліновська, К.С. Голошва // Вісн. Нац. лісотех. ун-ту України: [зб. наук. праць] / Нац. лісотех. ун-т. – Львів : Вид-во Львів. – 2014. – № 24.11. – С. 123-128.
 11. Маліновська О.Я. Перспективи розвитку кредитних спілок як необхідного інструменту надання фінансових послуг / О.Я. Маліновська // Технологический аудит и резервы производства. – 2014. – №5/3(19). – С. 59-62.
 12. Маліновська О.Я. Особливості законодавчо-нормативного регулювання діяльності кредитних спілок в Україні / О.Я. Маліновська // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – №4/5(24). – С. 92-96.
 13. Маліновська О.Я. Соціальні програми та проекти як інструменти здійснення державної соціальної політики в умовах програмно-цільового методу організації бюджету / О.Я. Маліновська, О.В. Демкович // Економіка і держава. – 2016. – № 3. – С. 61-64.

Біографія

    У1989 р. закінчила Львівський ордена Леніна державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Планування народного господарства».
Кандидат економічних наук із травня 2007 року. Дисертацію захистила 27 жовтня 2006 року у спеціалізованій вченій раді Ужгородського національного університету, диплом ДК № 040842.
З серпня 1990 р. працює у Львівській державній фінансовій академії.
З вересня 2015 працює на посаді доцента кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад