Романів Євген Миколайович

Посада: завідувач кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 2356450

Наукові інтереси

Дослідження з питань державного фінансового контролю і Фінансового контролю в галузях економіки, ефективності використання державних і бюджетних та залучених коштів на використання цільових бюджетних програм України та Львівщини. Вивчення творчості Ів. Франка з економічного напряму. Наукове обгрунтування судово-бухгалтерської експертизи, бухгобліку і аудиту.

Курси

Публікації

Романів Є.М. Збірник нормативно-правових документів з фінансового контролю: навчально-методичний посібник / Є.М. Романів, С.М. Гончарук, С.В. Приймак. – Львів : ЛДФА, 2011. – 212 с.
Романів Є.М. Особливості судово-бухгалтерської експертизи у структурах підприємництва / Є.М. Романів // VI Міжнародна науково-практична конференція 10-11 листопада 2011 р. : зб.тез доп : [у 2 т.]. – Т.2. –Львів : ЛДФА, 2011. – С. 288-291.
Романів Є.М. Після ув’язнення Франко поновився в університеті і навіть стипендію “вибив” / Є.М. Романів // Високий замок : газета / засн.. ПрАТ “Високий замок” ; голов. ред. Наталія Балюк. – 1991 – Львів, 2011, 21-23 січня, № 12 (4392). – С. 10.
Романів Є.М. Фінансовий облік : навчальний посібник / Є.М. Романів, А.П. Шот.– Львів : ЛДФА, 2012. – 486с.
Романів Є.М. Підприємництво і судово-бухгалтерська експертиза [Текст]/ Є.М. Романів //      Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2012 – № 22. – С. 135 – 140.
Романів Є.М. Проблеми фахової підготовки спеціалістів з обліку та аудиту в умовах інтеграції Європейської освіти / Романів Є.М./ Болонський процес: досвід, здобутки. Перспективи : збірник методичних матеріалів (2009–2012) /[Головний редактор Буряк П.Ю.].–ЛДФА, 2012. – С. 57–60.
Романів Є.М. Наукові, науково-методичні та публіцистичні праці викладачів ЛДФА (2004-2008) Бібліографічний показчик , ЛДФА, 2012. – С. 128–149.
Романів Є.М. Підвищення вимог до професійної освіти аудиторів / Є.М. Романів, С.М. Гончарук // Міжнародна науково-практична конференція „Майбутнє – аудит”, 21 грудня 2012 р. : зб.тез доп. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ “Криворізький технічний університет”, 2012. – С. 97–99.
Романів Є.М. Сучасний стан фінансового контролю у галузях економіки / Є.М. Романів // VIІ Міжнародна науково-практична конференція 7-8 листопада 2013 р. : зб.тез доп : [у 2 т.]. – Т.2. –Львів : ЛДФА, 2013. – С.242–244.
Романів Є.М., Лобода Н.О., Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навчальний посібник / Є.М. Романів, Н.О. Лобода. – Львів : Вид-во «Ліга Прес», 2014. – 264 с.
Гончарук С.М. Словник з фінансового контролю [навч. посібник] / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак С.В., Романів Є.М. – Львів, ЛДФА, 2014.– 187с.,
Романів Є.М. Сучасні аспекти розвитку фінансового контролю в Україні / Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В. // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету – Кам’янець-Подільський : Вид-во Подільського державного аграрно-технічного університету, 2014. – №22. – Т.2. – С. 163 – 168.
Романів Є.М. Сучасний стан розвитку аудиторської діяльності / Романів Є.М., Гончарук С.М. // Майбутнє – аудит Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 29.11.2014) : тези доповідей /[ редкол. : М.Л. Крапивко, В.Я. Нусінов, О.М. Барановська]. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2014. – С.39–41.
Романів Є.М. Розвиток державного фінансового контролю : [монографія] / Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В., Даниляк Л.Я., – за заг. ред. проф. Романіва Є.М. – Львів : Ліга-Прес, 2015.– 174с.

Романів Є.М., Приймак С.В. Контроль і ревізія діяльності суб’єктів підприємництва: [навчальний посібник] – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 444 с.

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : навч. посібник / [Є.М. Романів, С.В. Приймак, С.М. Гончарук та інші].  – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка,  2017. – 772 с. (рекомендовано Вченою радою ЛНУ імені Івана Франка, протокол № 36/5 від 31 травня 2017 р.)

Гончарук С. М., Романів Є.М., Приймак С.В.Теоретичні і практичні аспекти формування фінансового забезпечення системи охорони здоров’я  // Бізнес Інформ. – 2017. – № 4. – С. 229 – 234. ISSN 2222-4459 (Print) ISSN 2311-116Х (Online).

Біографія

У 1971 р. закінчив економічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка (спеціальність – “Фінанси і кредит”).

10 червня 1997 р. в Інституті регіональних досліджень НАН України захистив дисертацію на тему: “Посилення ролі економічних методів і функцій державного контролю в підвищенні ефективності господарювання”.

Навчальні дисципліни: державний фінансовий контроль, фінансовий контроль в галузях економіки,   судово-бухгалтерська експертиза.

Учасник проекту: “Львівщина помаранчева. Хто є хто”. Видання присвячене 150-річчю від Дня народження Івана Франка та 15-річчю Незалежності України. Нагороджений дипломом видавничого проекту Української академії геральдики, товарного знаку та логотипу.

Автор понад 120 науково-методичних праць, з яких понад 10 монографій і посібників, зокрема 6 із грифом МОН України, член редакційної ради Всеукраїнського журналу “Фінансовий контроль”.

Був членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України (два періоди) та член спецради із захисту кандидатських дисертацій Львівської державної фінансової академії (два періоди).

Депутат Львівської обласної ради другого (1994–1998) і третього (1998–2002) демократичних скликань, голова постійної комісії з питань приватизації і майна обласної власності, член президії обласної держадміністрації і президії обласної ради.

Під  керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня “кандидат економічних наук”. Є експертом більше 25 кандидатських дисертацій. Керівник наукової кафедральної теми: “Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”.

Проекти

Продовження дослідження спадщини Івана Франка з економічного напряму. Робота над кафедральними темами з наукових досліджень. Керівник наукової кафедральної теми: “Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”.

Нагороди

Нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ ступеня (1997), почесною грамотою Верховної Ради України “За особливі заслуги перед Українським народом” (2006), Подякою Кабінету Міністрів України (2004), Почесними грамотами та подяками Міністерства фінансів України (2005, 2009), ГоловКРУ України, Львівської облдержадміністрації і Львівської обласної ради, Національного університету ім. І. Франка. Нагороджений нагрудним знаком: «Почесний працівник Державної контрольно-ревізійної служби України» (2002). Отримав диплом лауреата конкурсу ім. Євгена Вербила за активну участь у творенні Всеукраїнського науково-практичного журналу “Фінансовий контроль” та професійне висвітлення питань контрольно-ревізійної роботи.

Розклад