Гончарук Світлана Марковна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 2356450

Наукові інтереси

Аудит, фінансовий контроль, бухгалтерський облік

Курси

Публікації

Монографія

 1. Романів Є.М. Розвиток держаного фінансового контролю: [монографія] / Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В., Даниляк Л.Я., – за заг. ред. проф. Романіва Є.М. – Львів : Ліга-Прес, 2015.– 174с.

 

Навчальні посібники

 1. Гончарук С.М., Грецко І.І. Засоби діагностики якості знань з навчальної дисципліни «Аудит» [навч. посібник] – Львів, ЛДФА, 2011. – 106с.
 2. С.М. Гончарук Практикум з навчальної дисципліни „Аудит видів діяльності”: навчально-методичний посібник / С.М. Гончарук. – ЛДФА, Львів : Видавництво ВТЗНВ, 2012. – 80 с.
 3. Гончарук С.М. Глосарій з навчальної дисципліни «Аудит» : навч. посібник. / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В. – Львів : ЛДФА, 2013. – 97 с.
 4. Гончарук С. М. Словник з фінансового контролю: [навч. посібник] / Гончарук С. М., Долбнєва Д. В., Приймак С. В., Романів Є. М. – Львів, ЛДФА, 2014. – 187 с.
 5. Гончарук С.М. Збірник завдань і виробничих ситуацій з навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» : [навчально-методичний посібник] / С.М. Гончарук.– Львів : ЛДФА, 2015. – 94 с.
 6. Гончарук С.М. Аудит : [навчально-методичний посібник] / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В. – Львів : Ліга-Прес, 2015.– 338 с.
 7. Гончарук С.М. Практикум з навчальної дисципліни аудит : навчально-методичний посібник / С. М. Гончарук, Д. В. Долбнєва. – [2-ге вид., перероб., і доп.]. – Львів : Растр-7, 2016. – 210 с.
 8. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : [навчальний посібник] / [Є. М. Романів, С. В. Приймак, А.П. Шот, С.М. Гончарук та інші]. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 772 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка Протокол № 36/5 від 31 травня 2017 року).

 

Статті

 1. Гончарук С. М. Сучасний стан і проблеми фінансування установ охорони здоров’я в Україні /. Гончарук С. М., Приймак С. В., Даниляк Л. Я. // Бізнес Інформ. – 2016. – № 1. – С. 190 – 194. ISSN 2222-4459 (Print) ISSN 2311-116Х (Online). Index Coperniсus
 2. Долбнєва Д. В. Необхідність та основні напрямки вдосконалення порядку формування та використання ресурсного потенціалу охорони здоров’я в Україні / Д. В. Долбнєва, Гончарук С.М. // Проблеми економіки. – 2016. – № 3. – С. 67-73. Index Coperniсus
 3. Гончарук С. М. Теоретичні та практичні аспекти формування фінансового забезпечення системи охорони здоров’я / Гончарук С. М., Романів Є.М., Приймак С. В. // Бізнес Інформ. – 2017. – № 4. – С. 229 – 234. ISSN 2222-4459 (Print) ISSN 2311-116Х (Online). Index Coperniсus
 4. Романів Є.М. Сучасні аспекти розвитку фінансового контролю в Україні / Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В. // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету – Кам’янець-Подільський : Вид-во Подільського державного аграрно-технічного університету, 2014. – №22. – Т.2. – С. 163 – 168.
 5. Гончарук С.М. Контроль якості аудиторських послуг [Текст] / С.М. Гончарук, А.П. Шот // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21.9. – С.156–160.
 6. С.М. Гончарук Основні напрями оптимізації прибутку підприємств України [Текст] / Гончарук С.М., Гончарук Ю.В. // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2013.– № 24.–С.27-35.
 7. Гончарук С.М. Роль недержавних пенсійних фондів у реформуванні пенсійної системи України / С.М. Гончарук, Ю.В. Гончарук // Науковий вісник НЛТУ : збірник науково-технічних праць.– Львів : НЛТУ, 2012.– вип. 22.6.– С.179-185.

Біографія

Закінчила з відзнакою Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік».

Працювала:

 • інженером-економістом, (Інформаційно-обчислювальний центр Львівської облспоживспілки, 1975-1978 рр);
 • керівником групи впровадження бухгалтерського обліку, (Інформаційно-обчислювальний центр Львівської облспоживспілки, 1978-1996 рр);
 • головним бухгалтером ТзОВ «Екоінтерсервіс», ПП «Ельте», ТзОВ «Галбінд», 1994-1999 рр;
 • викладачем фінансово-економічного коледжу, 1996-1999 рр.
 • доцентом кафедри обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії з 1 вересня 1999 по 31 серпня 2015 рр.
 • з 1.09.2015 р. працює доцентом кафедри обліку і аудиту факультету УФБ ЛНУ імені Івана Франка.

Є заступником завідувача кафедри з наукової роботи, 1999 по теперішній час.

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічні важелі підвищення відповідальності підприємницьких структур за результати господарювання» у Інституті регіональних досліджень НАН України. (Вчена рада ДК № 004268)

21 жовтня 2004 року Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки (протокол № 4/37-Д) присвоєне звання доцента кафедри обліку і аудиту.

Брала участь у виконанні науково-дослідних тем:

 • Аналіз взаємозв’язків між бюджетами різних рівнів та аналіз джерел доходів місцевих бюджетів.
 • Фінансово-кредитне забезпечення та аналіз інвестиційного і інноваційного механізму у регіоні в сучасний період.
 • Стан та шляхи вдосконалення систем обліку, аналізу і контролю на підприємствах різних форм власності
 • Дослідження теоретичних та методологічних засад формування фінансового контролю в Україні.
 • Фінансово-економічні механізми та ефективність цільових бюджетних програм в системі охорони здоров’я Львівщини.

Нагороди

У 2007 році отримала Подяку ГоловКРУ України, народжувалась Грамотою ЛДФА, як кращий заступник завідувача кафедри з наукової роботи.

Розклад