Новини

Збільшення ліцензованого обсягу освітньої діяльності

16.02.2016 | 16:41

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” факультет управління фінансами та бізнесу в період з 16.02.2016 р. по 20.03.2016 р. проводить роботу з обґрунтування можливості щодо збільшення ліцензованого обсягу освітньої діяльності з підготовки фахівців освітніх рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” за переліком спеціальностей 2015 року:

за галуззю знань 05 „Соціальні та поведінкові науки” за спеціальностями 051 “Економіка” (спеціалізація “Інформаційні технології в бізнесі”);
за галуззю знань 07 „Управління та адміністрування” за...

Читати »

Про проведення 1 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році

23.12.2015 | 14:24

  На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 1079 від 13.10.2015 р. та розпорядження проректора з наукової роботи ЛНУ ім. Івана Франка № 13 від 23. 10. 2015 р.«Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році»на кафедрі обліку і аудиту 16.12.2015 р. було організовано та проведено І-ий тур конкурсу.
Для розгляду та оцінювання студентських наукових робіт було створено конкурсну комісію, до складу якої увійшли: завідувач кафедри обліку і аудиту...

Читати »

Круглий стіл: „Альтернативна концепція податкової реформи”

23.12.2015 | 09:59

Професор Карпінський Б.А., завідувач кафедри економіки та менеджменту 17 грудня 2015 року на запрошення Асоціації роботодавців Львівської області та Бізнес-школи Львівського інституту менеджменту прийняв участь в круглому столі: „Альтернативна концепція податкової реформи”. Карпінським Б.А. в рамках проблематики зроблено виступ щодо комплексного удосконалення системи адміністрування податків, зокрема, виходячи з парадигми державотворчого патріотизму з позиції податкової домінанти.
У круглому столі прийняли участь: керівники бізнес-структур, власники і головні бухгалтери компаній, представники фінансових інституцій та освітніх установ, фахівці органів державної влади та місцевого самоврядування. Читати »

Фінансовий механізм державної підтримки підприємництва в нових економічних умовах

15.12.2015 | 15:52

10 грудня 2015 року асистентом кафедри державних та місцевих фінансів Остафій-Тижай М.М. проведено міжкафедральний семінар за результати дисертаційного дослідження на тему “Фінансовий механізм державної підтримки підприємництва в нових економічних умовах”. Науковий керівник: доцент Ярема Б.П.

Читати »