Загально факультетські новини

Розпорядження про організацію самостійного вибору студентами навчальних дисциплін на 2016-2017 навчальний рік

25.02.2016 | 16:33

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИСТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ
 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 

_19.02.2016р.___
м. Львів
№ р-26

  
    
Про організацію самостійного вибору студентами
навчальних дисциплін на 2016-2017 навчальний рік
 
Відповідно до Тимчасового Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка, ухваленого Вченою Радою Університету від 24.11. 2015 року,  протокол №9/11 (п. 2.3.):

Завідувачам кафедр, порадникам академічних груп в період з 5 березня до 1 квітня 2016 року провести роботу щодо вибору студентами навчальних...

Читати »

Участь кафедри обліку і аудиту Факультету управління фінансами та бізнесу у Дні відкритих дверей (13.02.2016 р.).

22.02.2016 | 11:41

Участь кафедри обліку і аудиту Факультету управління фінансами та бізнесу у Дні відкритих дверей (13.02.2016 р.).
Під час проведення Дня відкритих дверей в актовій залі Факультету управління фінансами та бізнесу (вул. Коперника, 3) кафедра обліку і аудиту представила спеціальність „Облік і оподаткування” та спеціалізацію „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”. Презентація яких розміщенна на сайті факультету у розділі Вступнику.

Читати »

Збільшення ліцензованого обсягу освітньої діяльності

16.02.2016 | 16:41

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” факультет управління фінансами та бізнесу в період з 16.02.2016 р. по 20.03.2016 р. проводить роботу з обґрунтування можливості щодо збільшення ліцензованого обсягу освітньої діяльності з підготовки фахівців освітніх рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” за переліком спеціальностей 2015 року:

за галуззю знань 05 „Соціальні та поведінкові науки” за спеціальностями 051 “Економіка” (спеціалізація “Інформаційні технології в бізнесі”);
за галуззю знань 07 „Управління та адміністрування” за...

Читати »

Про проведення 1 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році

23.12.2015 | 14:24

  На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 1079 від 13.10.2015 р. та розпорядження проректора з наукової роботи ЛНУ ім. Івана Франка № 13 від 23. 10. 2015 р.«Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році»на кафедрі обліку і аудиту 16.12.2015 р. було організовано та проведено І-ий тур конкурсу.
Для розгляду та оцінювання студентських наукових робіт було створено конкурсну комісію, до складу якої увійшли: завідувач кафедри обліку і аудиту...

Читати »