ГРИНЧИШИН ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Посада: доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Є автором понад 110 наукових та науково-методичних праць.
Керує студентською науковою роботою.
Фінансово-економічні аспекти діяльності суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції, інвестиційна діяльність, розвиток банківської системи в Україні, управління банкрутством підприємств, функціонування ринку фінансових послуг, напрями активізації фондового ринку.
Викладає навчальні дисципліни: «Фінансова санація та банкрутство підприємств» «Управління фінансовою санацією і банкрутством підприємств», «Страхування».

Курси

Публікації

1. Гринчишин Я.М. Антикризові домінанти в реформуванні міжнародних стандартів фінансової звітності / Я.М. Гринчишин // Вісник ЛДФА / гол. ред. Буряк П.Ю. – Львів : ЛДФА. − 2013. − № 24. − С.185-192.
2. Гринчишин Я.М. Роль галузевої фінансової звітності у задоволенні інформаційних потреб зовнішніх користувачів / Я.М. Гринчишин // Журнал «Облік і фінанси АПК». − № 1. – 2012. − С. 35-38.
3. Гринчишин Я.М. Симетрія наукових поглядів на визначення терміну «криза підприємства» / Я.М. Гринчишин // Вісник Львівської державної фінансової академії / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів : ЛДФА, 2014. − №25. – С.177-183.
4. Гринчишин Я.М. Основні підходи до визначення форм прояву кризи підприємства / Я.М. Гринчишин // Міжнародний збірник наукових праць «Облік. Економіка. Менеджмент : Наукові нотатки» Вип. 4 / відпов.ред. І.Б. Садовська. Луцьк : РВВ Луцького НТУ. − 2014. − С.110-115.
5. Гринчишин Я.М. Форми прояву кризи підприємства / Я.М. Гринчишин // Облік, аналіз і аудит : виклики інституціональної економіки : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10 жовтня 2014 року/ відпов.ред. І.Б. Садовська. Луцьк : РВВ Луцького НТУ. − 2014. − С.46-47.
6. Гринчишин Я.М. Этапы развития кризиса предприятия / Я.М. Гринчишин // Экономика и современный менеджмент : теория и практика : сборник статей по материалам XLIII междунарождной научно-практической конференции (5 ноября 2014 года). Новосибирск : Изд. «СибАК», 2014. – С.181-186.
7. Гринчишин Я.М. Контролінг як інструмент превентивного антикризового управління / Я.М. Гринчишин // Проблеми сталого розвитку України в умовах інтеграційних процесів : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 грудня 2014 року, м. Ужгород. – С.86-88.8.Допомога для порятунку і реструктуризації підприємств у скрутному становищі: умови та ризики надання в ЄС і можливості використання в Україні / Економіка і суспільство. –  2017, випуск 9. – с. 982-987 (Index Copernicus).

8. Гринчишин Я.М. Пріоритетність фінансової складової в антикризовому управлінні підприємствами / Я.М. Гринчишин // Інноваційна стратегія і тактика фінансово-економічного розвитку суб’єктів національного господарства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 грудня 2014 р. // Буковинський державний фінансово-економічний університет. У 3-х частинах. – Чернівці: Видавничий дім «Гетьман», 2014. – Ч. 1, с. 204-206.

9.Механізм надання допомоги на відновлення платоспроможності і реструктуризацію підприємств в ЄС / International Scientific Conference: “The global competitive environment: development of modern social and economic systems”, April 21th, 2017. Chisinau, Republic of Moldova: Baltija Publishing. – p. 132-134.

Біографія

   У 1992 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, в 2004 р. присвоєно вчене звання доцента.
Є автором понад 110 наукових та науково-методичних праць.
Керує студентською науковою роботою.

Розклад