ГРИНЧИШИН ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Посада: доцент кафедри державних та місцевих фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Електронна пошта: yaroslav.hrynchyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Є автором понад 110 наукових та науково-методичних праць.
Керує студентською науковою роботою.
Фінансово-економічні аспекти діяльності суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції, інвестиційна діяльність, розвиток банківської системи в Україні, управління банкрутством підприємств, функціонування ринку фінансових послуг, напрями активізації фондового ринку.
Викладає навчальні дисципліни: «Фінансова санація та банкрутство підприємств» «Управління фінансовою санацією і банкрутством підприємств», «Страхування».

Курси

Публікації

1. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ ПРОЯВУ КРИЗИ ПІДПРИЄМСТВА Авторы ЯМ Гринчишин//Журнал ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки// 2014
2. Багатоаспектна роль бухгалтерського обліку та звітності в антикризовому фінансовому менеджменті підприємств Авторы ЯМ Гринчишин//ЛНТУ// Журнал Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси// 2013
3. Гринчишин Я.М. Симетрія наукових поглядів на визначення терміну «криза підприємства» / Я.М. Гринчишин // Вісник Львівської державної фінансової академії / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів : ЛДФА, 2014. − №25. – С.177-183.
4. Гринчишин Я.М. Этапы развития кризиса предприятия / Я.М. Гринчишин // Экономика и современный менеджмент : теория и практика : сборник статей по материалам XLIII междунарождной научно-практической конференции (5 ноября 2014 года). Новосибирск : Изд. «СибАК», 2014. – С.181-186.
5. [PDF] с сайта irbis-nbuv.gov.ua Порівняльні аспекти фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств в Україні та ЄС Авторы ЯМ Гринчишин // Журнал Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 5 Ст 17-21//2015

6. Стан та перспективи розвитку страхового ринку України Авторы ЯМ Гринчишин, АВ Прокопюк // 2017/3

7.Механізм надання допомоги на відновлення платоспроможності і реструктуризацію підприємств в ЄС / International Scientific Conference: “The global competitive environment: development of modern social and economic systems”, April 21th, 2017. Chisinau, Republic of Moldova: Baltija Publishing. – p. 132-134.

Біографія

   У 1992 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, в 2004 р. присвоєно вчене звання доцента.
Є автором понад 110 наукових та науково-методичних праць.
Керує студентською науковою роботою.

Розклад