Засідання студентського наукового гуртка «Кіберпростір»

15.05.2017 | 19:13

15 травня 2017 р. у рамках Днів науки в Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті управління фінансами та бізнесу  проведено засідання студентського наукового гуртка кафедри економічної кібернетики «Кіберпростір» на тему: «Інформаційна безпека та використання хмарних технологій для бізнесу».

З привітальним словом до учасників круглого столу звернулася в.о. завідувача кафедри економічної кібернетики, к.е.н., доцент Шевчук Ірина Богданівна, яка підкреслила важливість студентської наукової роботи, зокрема в частині дослідження основних трендів організації, ведення та підтримки ІТ-інфраструктури бізнесу в еру інформаційного суспільства. Основний акцент зроблено на використанні хмарних технологій, як одного із якісно нових інструментів покращення бізнес-результатів та прибутковості. На сьогоднішній день головним і найбільш гострим питанням при переході бізнесу до використання хмарних рішень залишається забезпечення комплексної безпеки, зберігання, обробки і захисту бізнес-даних у хмарі.

Програма круглого столу включала наступні теми доповідей студентів:

  1. Григель Т. В. Що таке хмара і хмарні технології
  2. Ничипор О. Р. Найвідоміші хмарні сервіси
  3. Олексієвець А. М. Переваги хмарних технологій для бізнесу
  4. Сівак В.С. Безпека у хмарних сервісах
  5. Гузовата І. Р. Big Data в хмарах

Учасники  круглого столу обговорили не лише теоретичні, а й практичні аспекти досліджуваної тематики. Усі зійшлися на думці, що за хмарними сервісами майбутнє світового ринку інформаційних технологій. Також поряд з хмарними технологіями важливими сторонами вдосконалення і еволюціонування інформаційних технологій є:

  • розвиток технологій в області аналітики великих обсягів даних;
  • інтеграція мобільних пристроїв і технологій соціальних мереж в корпоративне середовище.

Участь студентів у круглому столі сприяє досвіду професійного і наукового спілкування, вмінню висловлювати свою думку і є сходинкою до їх становлення як майбутніх науковців.