Практика кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики

Теоретична підготовка викладачами кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики висококваліфікованих фахівців за освітньою програмою «Інформаційні технології в бізнесі» спеціальності 051 «Економіка» тісно поєднується із набуттям й удосконаленням ними практичних навичок і умінь в процесі проходження різних видів практик:

  1. перший (бакалаврський) рівень освіти:
  • навчальна практика з інформаційних і комунікаційних технологій (3 курс);

Загальна інформація про практику

Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження та захисту практики Додаток А Угода на практику Додаток Д Завдання на практику Додаток З Календарний план
Додаток Б Щоденник практики Додаток Є Повідомлення Додаток И Відгук керівника від бази практики
Додаток В Скерування на практику Додаток Ж Титульна сторінка звіту Додаток Й Зразок оформлення списку використаних джерел

 

 

Загальна інформація про практику

Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження та захисту практики Додаток А Угода на практику Додаток Д Завдання на практику Додаток З Календарний план
Додаток Б Щоденник практики Додаток Є Повідомлення Додаток И Відгук керівника від бази практики
Додаток В Скерування на практику Додаток Ж Титульна сторінка звіту Додаток Й Зразок оформлення списку використаних джерел

 

 

  1. другий (магістерський) рівень освіти:
  • виробнича практика (зі спеціалізації) (1 курс);

Загальна інформація про практику

Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження та захисту практики Додаток А Угода на практику Додаток Д Завдання на практику Додаток З Календарний план
Додаток Б Щоденник практики Додаток Є Повідомлення Додаток И Відгук керівника від бази практики
Додаток В Скерування на практику Додаток Ж Титульна сторінка звіту Додаток Й Зразок оформлення списку використаних джерел

 

 

  • виробнича (переддипломна) практика (2 курс).

Загальна інформація про практику

Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження та захисту практики Додаток А Угода на практику Додаток Д Завдання на практику Додаток З Календарний план
Додаток Б Щоденник практики Додаток Є Повідомлення Додаток И Відгук керівника від бази практики
Додаток В Скерування на практику Додаток Ж Титульна сторінка звіту Додаток Й Зразок оформлення списку використаних джерел

 

 

Програми практик орієнтовані на набуття практичних навичок щодо організації та здійснення економічної діяльності в умовах цифрової економіки, моделювання соціально-економічних та бізнес-процесів, обґрунтуванням оптимальних управлінських рішень інструментарієм бізнес-аналітики, а також розробки ПЗ та використання інформаційних технологій у різних сферах економіки, управління й бізнесу.

Базами практик є: ІТ-компанії, консалтингові та аутсорсингові компанії,  інформаційно-аналітичні відділи бізнес-структур тощо.