Методологія тестування програмного забезпечення

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118доцент Старух  А. І.УФЕМ-61с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116УФЕМ-61сдоцент Старух  А. І.

Опис курсу

Предметом навчальної дисципліни є функціональність програмного забезпечення; методи та підходи до тестування та перевірки якості програмного забезпечення.

Мета навчальної дисципліни

 Метою навчальної дисципліни  є вивчення сучасних парадигм та технологій забезпечення якості тестування програмного забезпечення.

Основні завдання

Основними завданнями дисципліни є: оволодіння методами тестування, верифікації і валідації; вивчення підходів до створення звітності по проблемах при розробці програмного забезпечення; набуття навиків розробки тестових сценаріїв для перевірки функціональності та якості програмного забезпечення.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

 Навчальна дисципліна взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Технології створення програмних та інтелектуальних систем», «SEO та Web-аналітика», «Корпоративні інформаційні системи», «Об’єктно-орієнтований дизайн», «Проектний менеджмент», «Економіка хмарних обчислень».

Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфі­каційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

 а) знати:

 • основні артефакти тестування;
 • підходи до тестування;
 • рівні тестування;
 • види тестування;
 • техніки тест-дизайну
 • засоби проведення тестування;
 • методи верифікації й валідації.

б) вміти:

 • здійснювати ефективні і кваліфіковані інспекції;
 • створювати звіти на основі результатів випробувань;
 • застосовувати різноманітні методи тестування;
 • проводити різні види тестування;
 • будувати тестові сценарії;
 • використовувати сучасні методики побудови тестових сценаріїв.
 • використовувати статистичні методи для оцінювання щільності дефектів та імовірності відмови;
 • проектувати і реалізовувати плани з комплексного тестування.

Рекомендована література

 1. Андон Ф.И., Коваль Г.И., Коротун Т.М., Лаврищева Е.М., Суслов В.Ю Основы инженерии качества программных систем. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Академпериодика, 2007. – 672 с.
 2. Блэк Р. Ключевые процессы тестирования. Планирование, подготовка, проведение, совершенствование.: Пер.с англ. – М.: Изд.: Лори, 2006. – 544 с.
 3. Брауде Э. Дж. Технология разработки программного обеспечения . – СПб.: Питер, 2004. – 655 с. с ил.
 4. Буч Г. Объектно-ориентированное проектирование с примерами применения. Пер. с англ. – М.: Конкорд, 1992, – 406 с.
 5. Гагарина Л.Г., Кокорева Е.В., Виснадул Б.Д. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие / под ред. Л.Г. Гагариной. – ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2008. – 400 с.
 6. Дастин Э., Рэшка Дж., Пол Дж. Автоматизированное тестирование программного обеспечения: Пер.с англ.-М.: Изд-во: Лори, 2003. – 592 с.
 7. ДСТУ 2462-94. Сертифікація. Основні поняття, терміни та визначення.
 8. ДСТУ 2850-94. Програмні засоби ЕОМ. Показники і методи оцінювання якості.
 9. Калбертсон Р., Браун К., Кобб Г. Быстрое тестирование.: Пер. с англ. – М.: Издательство: Вильямс, 2002. – 384 с.
 10. Липаев В.В. Обеспечение качества программных средств. Методы и стандарты. Серия «Информационные технологии». – М.: СИНТЕГ, 2001. – 380 с.
 11. Макгрегор Дж., Сайкс Д. Тестирование объектно-ориентированного программного обеспечения. Практическое пособие. – K.: DiaSoft, 2002. – 432 с.
 12. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения, 6-е изд.: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2002. – 624 с.
 13. Тамре Л. Введение в тестирование программного обеспечения: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 368 с.
 14. Шафер Д., Фарелл Р., Шафер А. Управление программными проектами: достижение оптимального качества при минимуме затрат.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1136 с.

 

INTERNET CАЙТИ

 

 1. Тестування програмного забезпечення: [Електрон. ресурс]. / Режим доступу:http://moodle.chdu.edu.ua/course/view.php?id=1021
 2. QualityAssuranceGroup & Google: [Електрон. ресурс]. / Режим доступу:  httpsHYPERLINK “https://www.quality-assurance-group.com/”://HYPERLINK “https://www.quality-assurance-group.com/”wwwHYPERLINK “https://www.quality-assurance-group.com/”.HYPERLINK “https://www.quality-assurance-group.com/”qualityHYPERLINK “https://www.quality-assurance-group.com/”-HYPERLINK “https://www.quality-assurance-group.com/”assuranceHYPERLINK “https://www.quality-assurance-group.com/”-HYPERLINK “https://www.quality-assurance-group.com/”groupHYPERLINK “https://www.quality-assurance-group.com/”.HYPERLINK “https://www.quality-assurance-group.com/”comHYPERLINK “https://www.quality-assurance-group.com/”/;
 3. Тестування програм та систем: [Електрон. ресурс]. / Режим доступу:
 4. https://pidruchniki.com/1628011847733/informatika/testuvannya_program_sistem
 5. Тестування програмоного забезпечення: [Електрон. ресурс]. / Режим доступу: http://lib.mdpu.org.ua/e-book/vstup/L11.htm

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус