Романич Ігор Богданович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 235-64-50

Електронна пошта: ihor.romanych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: математичні методи в економіці; моделювання логістичних процесів, математичні моделі в поштовій логістиці.

Автор і співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Результати наукових досліджень апробовані на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Курси

Публікації

  1. Говор М. І. Моделювання економіки : Лабораторний практикум / Говор М. І., Романич І. Б. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 127 с.
  2. Артим-Дрогомирецька З. Б. Економічний ризик : практикум / Артим-Дрогомирецька З. Б., Романич І. Б. – Львів : Видавництво Тараса Сороки, 2008. – 186 с.
  3. Романич І. Б. Застосування концептуальної моделі до розв’язування комплексу задач підвищення ефективності перевезення продукції нафтогазових компаній України / І.  Романич // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. – Випуск 40. –Львів, 2008. – С. 346-353.
  4. Романич І. Б. Аналіз формування собівартості автомобільних вантажних перевезень у національному та міжнародному сполученні / Романич І. Б. // Науково-виробничий журнал „Держава та регіони”. Серія : Економіка та підприємництво. – № 4. – Запоріжжя, 2011. – С.  137-141.
  5. Романич І. Б. Поштова логістика : менеджмент і адміністрування операційної діяльності / Романич І. Б. // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – С. 82-90.
  6. Романич І. Б. Моделювання кількісних характеристик автопарку поштово-логістичної компанії за критерієм наповнення вантажами її загальної логістичної системи / Романич І. Б. // Науково-виробничий журнал „Інноваційна економіка”. – № 5 (54). – Тернопіль, 2014. – С. 73-82.
  7. Романич І. Б. Моделювання розвитку і розміщення підрозділів поштово-логістичної компанії / Ігор Б. Романич // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – № 11 (185). – Київ : ВНЗ «Національна академія управління», 2016. – С. 453-463.
  8. Романич І. Б. Якість  послуг поштово-логістичної компанії та інноваційні концепції її діяльності / Романич І. Б. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Випуск 29. Частина 2. – Херсон : Херсонський державний університет, 2018. – С. 9-14.
  9. Романич І. Б. Концептуальна модель оптимізації операційної діяльності поштово-логістичної компанії / Романич І. Б. // Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка».  – Том 23. Випуск 4(69). – Одеса, 2018. – С. 76-81.
  10. Romanych I. B. Wskaźniki jakości i przyszłe tendencje usług firmy pocztowo-logistycznej / Romanych I. B. // II International Scientific Conference Innovative Economy : Processes, Strategies, Technologies : Conference Proceedings, Part II, January 26, 2018. – Kielce, Poland : Baltija Publishing. – P. 30-33.

 

Біографія

Народився 20 вересня 1982 року у місті Львові.

1989 – 1999 рр. навчався у середній школі №53 м. Львова з поглибленим вивченням англійської мови.

1999 – 2004 рр. навчався на економічному факультеті Львівського національного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Економічна кібернетика», магістр з економічної кібернетики, викладач економічних дисциплін.

2004 – 2006 рр. – асистент кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету ім. Івана Франка.

2006 – 2009 рр. – аспірант кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету ім. Івана Франка.

У березні 2010 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Моделювання транспортної діяльності в системі логістики нафтогазових компаній України» за спеціальністю математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

2010 – 2019 рр. – доцент кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом.

З вересня 2023 року доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики факультету Управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Розклад