Дистанційне навчання_кафедра обліку, аналізу і контролю

1 курс

Вступ до фаху (тренінг-курс), доцент Шот А.П.

2 курс
Бухгалтерський облік (загальна теорія), доцент Гончарук С.М.

3 курс

Міжнародні стандарти аудиту, доцент Гончарук С.М.

Економічний аналіз, доцент Долбнєва Д.В.

Облік в бюджетних установах, доцент Долбнєва Д.В.

Аналіз господарської діяльності, доцент Приймак С.В.

Стандартизація обліку і звітності, професор Романів Є.М.

Облік в банках, доцент Шевців Л.Ю.

Фінансовий облік, доцент Шот А.П.

4 курс

Облік і звітність в оподаткуванні, доцент Лобода Н.О.

Основи податкового контролю, доцент Лобода Н.О.

Державний фінансовий аудит, професор Романів Є.М.

Основи форензіку, професор Романів Є.М.

Облік на малих підприємствах, доцент Шевців Л.Ю.

Облік і оподаткування за видами економічної діяльності, доцент Шот А.П.