Візуально-інформаційний супровід у професійній діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Герасименко О. В.УФП-11с, УФП-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132УФП-11сдоцент Герасименко О. В.
УФП-12сдоцент Герасименко О. В.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів навички літературного мовлення, формування візуального супроводу, удосконалення комунікативних умінь і навичок, основ майстерності публічних виступів у професійній діяльності.

Основні завдання: засвоєння теоретичних знань з основ ораторського мистецтва та публічних виступів; розвиток навичок публічного мовлення; формування практичних риторичних вмінь; вдосконалення навичок формування візуального супроводу публічних виступів; формування вміння здійснювати успішну підготовку та оголошення промов різних жанрів і видів у професійній діяльності.

Рекомендована література

Основна література:
1. Красницька О. Основи ораторського мистецтва та риторичної комунікації : практикум. Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2019. 110 с.
2. Посібник-практикум з дисципліни «Основи ораторського мистецтва». Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2021. 93 с.
3. Публічне управління: навчальний посібник. А.В. Стасишин, Г.В. Капленко, Г.О. Комарницька, О.В. Герасименко та ін. (за заг. ред. А.В. Стасишина). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 460 с.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус