Положення

Положення про факультет

Положення про організацію методичної роботи

Концепція  про наставництво

Положення про відкриті заняття

Положення про навчально-методичний комплекс організації освітнього процесу на факультеті управління фінансами та бізнесу

Методичні рекомендації до виконання рефератів на факультеті управління фінансами та бізнесу

Положення про організацію освітнього процесу на факультеті управління фінансами та бізнесу

Методичні  рекомендації з підготовки та проведення лекцій на факультеті управління фінансами та бізнесу

Тимчасове положення про науково-дослідну практику

Положення про Раду Порадників